AskFibank

AskFibankВярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментарите по темата

 • Ангел Димитров
  20.11.2016 @ 20:49

  Здравейте имам дебитна карта Visa Electron в GBP , при онлайн покупка ( ПОС ) ми бе взета такса от 1 GBP от банката , за сума от 5.55 GBP , искам да попитам каква е причината ,като в общите тарифи на картата при покупка би трябвало таксата за банката да е 0.25% от сумата

  • Dessislava Bogdanova
   21.11.2016 @ 11:07

   Здравейте! За да направим справка, ще ни бъдат необходими Вашите три имена, ЕГН и последните 4 цифри от номера на картата. Моля, изпратете тази информация на pr@fibank.bg

 • Елиана
  21.11.2016 @ 15:28

  Здравейте,
  клиент съм на вашата банка и ме интересува възможно ли е да извадя втора дебитна карта към моята сметка за чуждестранен гражданин? Ако не какви възможности имам да открием сметка на гражданин от САЩ, които е с туристическа виза тук.
  Благодаря

  • Dessislava Bogdanova
   21.11.2016 @ 16:09

   Здравейте, Елиана! Правилото е следното: Титулярят на сметката трябва да има адресна регистрация в България.

 • Петър
  29.11.2016 @ 10:35

  Здравейте,
  В общите условия за кредитна карта има следната информация:
  “отчетен период от 20-то число на месеца до 19-то число на следващия месец”.
  Кое взимате предвид като отчетен период: вальор, счетоводна дата или нещо друго?

  • Dessislava Bogdanova
   29.11.2016 @ 11:38

   Здравейте! Отчетният период включва осчетоводените по картовата сметка операции, считано от 20-то число на предходния месец до 19-то число (включително) на текущия месец. В случай че е извършена и не е осчетоводена в текущия период, трансакцията се прехвърля в следващия отчетен период.

  • Петър
   29.11.2016 @ 12:23

   Ако това, което казвате е вярно, би трявало да има значение само “счетоводната дата”, защо в последното извлечение има трансакции със “счетоводна дата” 21ви.
   Какво е “Дата на регистриране в Картовата система”

  • Dessislava Bogdanova
   29.11.2016 @ 12:27

   Здравейте! Можете ли да изпратите Ваш телефон за обратна връзка, за да се свържат колегите с Вас и да обяснят по-детайлно? Ще го очакваме на е-mail pr@fibank.bg

 • Иван Минков
  29.11.2016 @ 15:20

  защо срочен депозит “Активно управление” го няма в електронното банкиране, кое му е “активното” на този депозит, активното губене на време, мое и ваше?

 • Ivaylo
  08.02.2017 @ 15:21

  От днес системата за електронно банкиране мигрира от e-fibank.bg към my.fibank.bg .
  Поздравления, но изчезна сигурността за преводи с парола генерирана от ТОКЪН. Т.е. за превод не се изиква нищо просто се изпълнява без никаква защита.
  Моля за вашето становище и бърза рякция по този казус.
  С уважение
  Ивайло

  • admin
   09.02.2017 @ 12:44

   Преводите между собствени сметки и комуналните плащания се потвърждават само с парола за вход. За преводи към други лица, обаче се изисква задължително потвърждение с токън устройство. По този начин сигурността Ви е запазена, а удобството и свободата при банкиране между личните финанси е увеличена.

 • Димитров
  10.02.2017 @ 0:23

  Здравейте,

  Дългогодишен клиент съм на ПИБ и се опитвам да кандидатствам онлайн за потребителски кредит, но при попълването на финалните декларации срещам проблем.

  Т.нар. “Декларация за свързани лица” препраща към чл.44 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), където според банката се съдържа информация относно въпросните “свързани лица”. Да, обаче чл.44 от ЗКИ е със съвсем друго съдържание, цитирам дословно:

  “Чл.44. (Изм. – ДВ, бр.27 от 2014г.) Решение, което води до формиране на голяма експозиция по смисъла на чл.392 от Регламент (ЕС) No575/2013, се взема от управителния съвет (съвета на директорите). Когато експозицията надхвърля 15 на сто от собствения капитал, решението се взема с единодушие.”

  Както виждате, текстът няма нищо общо с декларацията за свързани лица. Очевидно юристите на банката не са си свършили работата както трябва с въпросното препращане към ирелевантна законова норма, поради което моля да уточните все пак какво се има предвид и къде точно се намира нормативната база относно свързаните лица? В този й вид формата за кандидатстване онлайн е неточна, непълна и неинформативна – в частта й относно декларацията за свързани лица.

  Успешен ден,
  Димитров – София

  • Dessislava Bogdanova
   10.02.2017 @ 11:52

   Здравейте! Благодарим Ви за обратната връзка. Колегите юристи ще бъдат запознати с информацията, която ни посочвате.

 • Иван Иванов
  09.03.2017 @ 20:01

  Здравейте,
  Твърде ми е любопитно кое е наложило промяната в общите условия на банката късаеща таксата от 5 евро при входящ превод над 500 евро (член 3, точка 1.1.3).
  Просто би било много приятно да чуя мотивите на банкада да облагат на практика и това макар че се извършва безкасово.

  Благодаря за изчерпателният отговор!

  Иван

  • Dessislava Bogdanova
   10.03.2017 @ 17:24

   Здравейте! Вашият въпрос се отнася за промяна в Тарифата за такси и комисиони на Банката. От 05.01.2017 г. таксата за получен превод в чуждестранна валута в полза на физическо лице е както следва: за суми до 500 евро – без такса, за суми над 500 евро – 0.10%, мин. 5 евро, макс. 150 евро. (чл. 3 т. 1.1.1. и т. 1.1.2 от раздел Преводи в чуждестранна валута). Всички промени в Тарифата на Първа инвестиционна банка АД отразяват съвременните банкови практики и конюнктурата на банковия пазар, в изпълнение изискванията на ЗПУПС (Закона за платежните услуги и платежните системи), Първа инвестиционна банка АД предостави информация за промените в раздел Преводи в чуждестранна валута от Тарифата за такси и комисиони на външния си сайт два месеца преди влизането на промените в сила.

  • Иван Иванов
   13.03.2017 @ 15:06

   Благодаря г-жо Богданова,
   Информацията която ми преставяте ми е вече известна, и е ясно за всички, че банката може да си променя тарифата така както сметне аз добре, но…
   Исках да получа малко по-неформален отговор. В мен буди малко недоумение събирането на такса за безкасово постъпване на средства по сметка в банката ви, подчертавам безкасово и постъпване.
   Може ли да посочите практики в други банки в страната и чужбина?
   И както вече попитах, кое е било повода да получи тарифата на банката осъвременяване точно в тази си област. Надявам се отговорът Ви, макар и да знам, че това няма да промени нещата, да бъде не просто формално цитиране на точки от тарифата. Примено, как е възникнала дискусия въобще за подобна такса. Разбирам, че не съм наясно и не съм специалист, но като клиент това за мен е доста изроден начин за издържане на една банка, пак подчертавам става дума за постъпване на средства и то безкасово.
   Извинявам се в случай, че съм ви досадил с тези си питания.

   Благодаря!
   Иван

 • Андрей Митов
  19.05.2017 @ 10:11

  Здравейте, интересува ме дебитна карта за деца Mastercard Teen. Разпечатах документите необходими за попълване, за да издам на сина ми, но забелязах че нивата за лимити на дебитна карта позволяват една операция за плащане за 10 лв. и едно теглене в брой за 10 лв. дневно. Тези лимити могат ли да бъдат увеличени, тъй като ми се струват недостатъчни за тийнеджър.

  • Dessislava Bogdanova
   19.05.2017 @ 11:04

   Здравейте! Заповядайте в удобен офис на банката и ще уточните на място с колегите по-високо ниво на дневен лимит. Поздрави!

 • Димитър
  25.05.2017 @ 14:05

  Здравейте,

  Ползвам активно приложението ви ежедневно, но се чудех кога ще добавите опция за Push notifications? Изключително полезно е при получаване на преводи, при нови комунални сметки и тн. Има ли план за такова нещо?
  Благодаря предварително

  • Dessislava Bogdanova
   25.05.2017 @ 14:54

   Здравейте! Работим по различни нови функционалности, включително и тази.
   Когато имаме готовност, ще обявим новите версии на мобилното приложение за iOS и Android. Поздрави!

 • Владимир Владимиров
  19.06.2017 @ 23:18

  Здравейте,
  Клиент съм на банката, имам разплащателна сметка в лева. Какви данни освен IBAN са нужни за да ми преведат пари от чужбина?
  Благодаря предварително!

  • Dessislava Bogdanova
   20.06.2017 @ 11:35

   Здравейте! IBAN е достатъчен, за да бъде направен превод по Вашата сметка.