Факторингът – ефективен инструмент за управление на бизнеса

Факторингът е сделка по прехвърляне на вземания по търговски фактури, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги при условията на отложено плащане както на вътрешния, така и на международния пазар. Факторинг компания (фактор) изкупува търговските вземания от фирма /доставчик/ като осигурява оборотно финансиране срещу заплащане на определено възнаграждение. Факторът може да бъде банка, финансова или небанкова институция, която предоставя факторинг услуги.

В сравнение с кредитите за оборотни средства, факторингът представлява пакет от една или повече от следните финансови услуги: Финансиране на доставчика чрез авансово плащане на търговските вземания с отложено плащане; Администриране и събиране на прехвърлените вземания по търговски фактури; Поемане на кредитния риск при неплащане и неплатежоспособност от купувача; Други съпътстващи услуги, които са изрично уговорени между страните. Fibank предлага пълен набор от факторинг услуги според специфичните нужди и потребности на клиентите:

Интервю с Георги Гановски, Изпълнителен директор на Кремио ЕАД

Георги Гановски, Изпълнителен директор на Кремио ЕАД: “Ценим партньорството си с Fibank”

Кремио ЕАД съществува от 17 години. Основният предмет на дейност е производството и продажбата на млечни продукти и продукти предназначени за готварството и сладкарството. Компанията предлага своите продукти както на местния, така и за външни пазари. Към 2017 година продуктите, произвеждани от Кремио, се предлагат в над 30 държави на 3 континента. В момента в компанията работя над 150 души. За 2017 г. постигнатият оборот е близо 50 милиона лева, а реализираният обем над 27 милиона литра. Над 14 милиона литра готов продукт е насочен към външните пазари, което превръща Кремио в един от най-големите износители на хранителни продукти, произведени в България.

Клиентите на кои банки са най-активни?

Безналичните плащания се увеличават. Тази тенденция е видна от повече от 10 години. Българинът все по-често предпочита да не издува портфейла си с банкноти и монети, а просто да носи обикновена банкова карта. Статистиката на БНБ показва, че за 2016 г. над 5 млрд. лв. са минали през банкови карти. В страната има над 7300 банкомата и над 82 000 ПОС терминални устройства. На фона на тези данни изчезващите банкноти и монети от портфейлите ни изглеждат повече от логично.

Промоционални условия по кредитните карти на Fibank

Интервю с Боян Думанов,

Ръководител “Анализ и одобряване на кредитни карти и овърдрафти”, Fibank

Кредитните карти са все по-предпочитан кредитен продукт, особено когато става въпрос за пазаруване онлайн и пътуване в чужбина. Какви са новите промоционални условия, които банката предлага?

От началото на месец март предлагаме кредитни карти на промоционални условия. Стремим се всяка година да предложим нещо интригуващо и съобразено с пазара. Промоционалните условия по кредитните карти на Fibank включват:

½ лихва за първите дванадесет отчетни периода от момента на издаване на картата;
½ такса годишна поддръжка за първата година;
½ такса теглене на банкомат на Първа инвестиционна банка до 31 декември 2018 г.

Срокът на промоцията е до 30.06.2018 г.

Световно монетно изложение Берлин 2018: мода и пазарни тенденции

Д-р Валентина Григорова-Генчева, Директор „Злато и нумизматика“, представя актуалните тенденции на пазара на благородните метали за 2018 г.

От 1972 г. насам Световното монетно изложение дава тон на бизнеса с монети и кюлчета от благородни метали по света. През последните години то се провежда в началото на февруари в „Естрел“ – най-големият европейски конгресен, развлекателен и хотелски комплекс, разположен в Берлин. Панаирът събира търговци и производители, които договарят поръчките на продукти за новата година. Традиционни изложители са компании за машини и екипировка за монетните дворове, както и производители на апарати и уреди за наблюдение и анализ. Участват и множество фирми от цял свят, които изработват опаковки за кюлчета и монети от различни материали и с изключително разнообразна форма.