Доста често през последните години в свои анализи съм изтъквал стабилността на българската банкова система. В началото на месец декември тя бе потвърдена и от представители на Европейската комисия (ЕК). Това се случи по време на провелата се международна конференция „Банкова стабилност”. Практиките на комисията бяха представени подробно на конференцията от г-жа Софи Бертан-Хадживелчева, която е ръководител на „Държавна помощ за финансовите услуги" в генералната дирекция „Конкуренция" на ЕК.

От началото на финансовата криза над 111 европейски банки са получили директна държавна подкрепа на обща стойност почти 1 трилион евро - за рекапитализация. В своето изказване г-жа Бертран посочва, че в желанието си ЕК да запази финансовата стабилност на стария континент, е облекчила значително изискванията, които са били прилагани към тези банки. Ето защо ЕК вече е приела непрекъснато затягащи се условия за отпускане на държавна помощ за банките и затова финансирането чрез държавна подкрепа не може да продължи безкрайно.

Тук е мястото да споменем, че в края на ноември 2014 г. ЕК официално одобри срок от 18 месеца за връщането на ликвидната подкрепа, предоставена на Първа инвестиционна банка. Европейската комисия установи, че ликвидната подкрепа е в съответствие с всички правила на ЕС за държавна помощ. Планът на Fibank (Първа инвестиционна банка) гарантира, че банката ще продължи да бъде жизнеспособна в дългосрочен план без нарушаване на конкуренцията в Единния европейски пазар.

В изказването си г-жа Софи Бертан подчертава, че проверката, на която е била подложена Първа инвестиционна банка, е била със значително по-завишени критерии от тези, които комисията е прилагала преди година. Преди да получи ликвидна подкрепа през юни, Fibank е преминала тестове за капиталова адекватност, оценяващи жизнеспособността й, проверка на активите и в частност проверка на кредитния й портфейл, както и стрес-тестове.

Обикновено в ЕС ликвидната подкрепа за банките се отпуска за срок от 3 до 5 години, но в случая на Първа инвестиционна банка е само за 18 месеца, тъй като банката не е имала структурен проблем или проблем с капиталовата адекватност. Също така, г-жа Хадживелчева посочи, че във Fibank ще действа независим мониторинг, който ще контролира изпълнението на постигнатите договорености за отпускане на подкрепата. Ликвидна подкрепа като предоставената на Първа инвестиционна банка, са получили близо 800 банки в рамките на еврозоната.

Подкрепата за FIbank бе одобрена лично от датския еврокомисар по конкурентоспособността - Маргрете Вестагер. Г-жа Вестагер е позната на широката публика като изключително принципен и педантичен човек, който в качеството си на икономически министър на Дания в периода 2011 г. – 2014 г., успя да създаде банкова стабилност, като не се поколеба да затваря банки, които не смяташе за жизненоспособни. Именно смелостта й да прилага с цялата строгост убежденията си, й спечели единодушната подкрепа на ЕС при избора й за комисар.

В обръщението си към медиите г-жа Маргрете Вестагер заяви: „Вярвам, че днешното решение на ЕК ще затвърди общественото доверие в Първа инвестиционна банка. Банката представи стабилен план за възстановяване на ликвидността и списък от ангажименти, които гарантират, че Fibank ще продължи да бъде жизнеспособна в дългосрочен план.”

Според последните публикувани данни на БНБ, към края на октомври 2014 г.,  динамиката на привлечените средства отразява гладкото функциониране на банковата система. Обзорът на данните за ликвидните активи показва, че те се стабилизират на високо ниво за банковата система, а колебанията на ниво отделни институции дават основание за оценка, че ликвидността се управлява съобразно изискванията на средата. В края на октомври коефициентът на ликвидни активи, изчисляван по Наредба №11 на БНБ, е 29.75%.

Всичко това показва, че към настоящия момент българската банкова система може да бъде определена като свръх ликвидна и много по-добре капитализирана от банковите системи на редица страни в ЕС. На база тези данни можем да очакваме, че 2015 г. ще предложи на потребителите по-ниски лихвени нива по предлаганите кредитите. Възстановяването на икономическата активност пък ще позволи на банките в страната да облекчат значително изискванията към кандидатстващите за кредити.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай