Полезни съвети как да съхраняваме нашата банкова карта

Интервю с Ивайло Александров, Ръководител екип в Дирекция „Картови разплащания“, Fibank
Все по-често в ежедневието си предпочитаме да използваме своята банкова карта вместо парите в брой. Всичко се случва по-бързо, по-лесно, никога не чакате досадно дълго време, докато на каса ви отброяват рестото, при което монетите винаги са в повече и се чудите къде да им намерите място.
И ако преди малко повече от десетилетие картите се ползваха предимно два пъти в месеца на банкомат, днес ежедневно използваме картите си, доста често по няколко пъти на ден. Безконтактните карти и ПОС терминали правят плащането с карта все по-приятно и бързо. И защото нашите банкови карти са ключ към нашата сметка и е важно как го съхраняваме, подготвихме блиц интервю с Ивайло Александров, Ръководител екип в Дирекция „Картови разплащания“, който отговаря на няколко от най-честите въпроси относно съхраняването на нашата банкова карта, така че да бъде изправна и да се наслаждаваме на разплащането с нея ежедневно.

Закупуването на жилищен имот е едно от най-важните решения за всяко семейство

Милка Тодорова, Директор Банкиране на дребно:

„Закупуването на жилищен имот е едно от най-важните решения, които взима всяко семейство.“

Fibank предлага нови условия по жилищен кредит „Право на избор“. Ще ни споделите ли повече за тях?
Да, от 20 април предлагаме нови, още по-добри условия за жилищни кредити. Както винаги поставяме съществен фокус върху нуждите на нашите клиенти и тяхното право на избор. Предоставяме им възможност сами да намалят лихвения процент по жилищния си кредит и оптимизират разходите за неговото обслужване. Това е възможно, чрез ползване на допълнителни услуги, предлагани от Fibank, които в комбинация могат да доведат до намаление от 1,50% на лихвата, която е приложима за съответния индивидуален кредитен рейтинг. В допълнение, банката продължава да не изисква такса за кандидатстване, отпускане, управление или ангажимент, което позиционира предложението ни за жилищен кредит като едно от най-изгодните на пазара.

Факторингът – ефективен инструмент за управление на бизнеса

Факторингът е сделка по прехвърляне на вземания по търговски фактури, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги при условията на отложено плащане както на вътрешния, така и на международния пазар. Факторинг компания (фактор) изкупува търговските вземания от фирма /доставчик/ като осигурява оборотно финансиране срещу заплащане на определено възнаграждение. Факторът може да бъде банка, финансова или небанкова институция, която предоставя факторинг услуги.

В сравнение с кредитите за оборотни средства, факторингът представлява пакет от една или повече от следните финансови услуги: Финансиране на доставчика чрез авансово плащане на търговските вземания с отложено плащане; Администриране и събиране на прехвърлените вземания по търговски фактури; Поемане на кредитния риск при неплащане и неплатежоспособност от купувача; Други съпътстващи услуги, които са изрично уговорени между страните. Fibank предлага пълен набор от факторинг услуги според специфичните нужди и потребности на клиентите:

Интервю с Георги Гановски, Изпълнителен директор на Кремио ЕАД

Георги Гановски, Изпълнителен директор на Кремио ЕАД: “Ценим партньорството си с Fibank”

Кремио ЕАД съществува от 17 години. Основният предмет на дейност е производството и продажбата на млечни продукти и продукти предназначени за готварството и сладкарството. Компанията предлага своите продукти както на местния, така и за външни пазари. Към 2017 година продуктите, произвеждани от Кремио, се предлагат в над 30 държави на 3 континента. В момента в компанията работя над 150 души. За 2017 г. постигнатият оборот е близо 50 милиона лева, а реализираният обем над 27 милиона литра. Над 14 милиона литра готов продукт е насочен към външните пазари, което превръща Кремио в един от най-големите износители на хранителни продукти, произведени в България.

Клиентите на кои банки са най-активни?

Безналичните плащания се увеличават. Тази тенденция е видна от повече от 10 години. Българинът все по-често предпочита да не издува портфейла си с банкноти и монети, а просто да носи обикновена банкова карта. Статистиката на БНБ показва, че за 2016 г. над 5 млрд. лв. са минали през банкови карти. В страната има над 7300 банкомата и над 82 000 ПОС терминални устройства. На фона на тези данни изчезващите банкноти и монети от портфейлите ни изглеждат повече от логично.