1 януари 1999 година е рождената дата на еврото. Преди малко повече от 20 години 11 страни от Европейския съюз (ЕС) фиксираха своите обменни курсове, изградиха обща парична политика в рамките на Европейската централна банка (ЕЦБ) и създадоха новата обща валута – еврото. Използвано първоначално за безкасови плащания като електронна валута, през 2002 г. еврото навлиза и физически на финансовите пазари с пускането в обращение на евробанкноти и монети.

Днес еврото е една от най-важните валути в света и е официално платежно средство в 19 страни от ЕС и за над 340 милиона европейци. Към 2019 г. евробанкнотите са представени в две банкнотни серии. Първата серия се състои от седем различни купюри: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Втората серия или серия Европа се състои от шест купюри и ще бъде завършена с издаването на € 100 и € 200 през 2019 г.  – в нея няма банкнота от 500 евро. Първата серия от банкноти, първоначално издадена през 2002 г., постепенно се заменя със серията Европа. Всички банкноти са законно платежно средство в цялата еврозона. Монетите евро пък са с номинална стойност 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента, €1 and €2. Всички те са с общоевропейски и национални характеристики, като последните указват страната-издател. 

Ето и един интересен факт за символа на общата валута: Той е вдъхновен от гръцката буква епсилон – препратка към люлката на европейската цивилизация. Символът също така означава първата буква на думата „Европа“ в латиницата, докато двете успоредни линии, минаващи през него, характеризират стабилността. За своите 20 години еврото може да се похвали със завидни успехи. Целта на единната европейска валута е да подкрепя свободния пазар, като насърчава конкуренцията, търговията и прозрачността на цените. От въвеждането му инфлацията се запазва на средни нива от 1.7%, което е по-ниско от стойностите през 70-те, 80-те и 90-те години. Делът на еврото в световните разплащания е 39%, което го прави втората по значимост валута в световен мащаб. То се радва и на подкрепата на 74% от европейците към момента – най-сериозен процент от стартирането му. Европейските граждани могат по-лесно и по-евтино да изтеглят средства в евро, а европейският бизнес да финансира инвестиции. Това е част от политиката на ЕЦБ по осигуряване стабилността на еврото и цените. Годишният приход в евро и нивото на заетост в еврозоната се повишават значително от 1999 г. до сега.  

България също предприе своите първи стъпки към приемане в еврозоната и въвеждането на еврото, съгласно механизма ERM II. По този повод Главният изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank - г-н Неделчо Неделчев, сподели в интервю пред Euronews относно приемането на страната ни в Европейския валутен механизъм: Това ще повиши доверието в банките и най-вероятно ще подобри техните рейтинги, предоставайки им достъп до по-добри условия за финансиране. Фактът, че ЕЦБ ще осъществява надзор над системно значимите банки в България, ще създаде по-висока степен на доверие в обществеността, клиентите и партньорите на банките.“ Цялото интервю на г-н Неделчев можете да видите тук: https://www.euronews.com/2019/02/06/twenty-years-on-what-s-next-for-the-euro   

 

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай