Вече ни питахте как ще се отрази въведеният данък върху лихвите от депозити върху Вашите спестявания. Ето го и нашия отговор.

Промените засягат всички депозити, които са сключени за определен срок, независимо от датата на сключване на договора, но с падеж след 31.12.2012 г., както и независимо дали лихвата се изплаща авансово (при откриване на депозита или всеки месец например), или на падежа на депозита. Лихвите по разплащателните сметки и другите видове безсрочни сметки не се облагат с данък съгласно приетия закон.

За Ваше улеснение ще разгледаме няколко примера и ще дадем няколко дефиниции.

1. Депозитът е срочна форма на спестяване, а срокът може да е от няколко дни до няколко години. Например Вие имате депозит със срок 12 месеца – т.е. внасяте средствата си по сметка при нас и на датата на падежа на депозита (края на 12-я месец от датата на сключване на договора) за вложените средства получавате договорената с банката лихва. Когато изтече срокът на депозита, можете да изтеглите средствата или да ги прехвърлите в нов депозит и да продължите да спестявате. Условията на някои депозити разрешават да се внасят и теглят средства по всяко време (нашите депозити можете да разгледате тук). В случай че сте избрали едногодишен депозит и сте го открили със сумата от 5000 лв. при годишен лихвен процент 5.7%, в края на дванадесетия месец (дата на падеж), при условие че не сте нарушили условията на договора, ще получите лихва в размер на 256.50 лв. Тя е равна на разликата от начислената лихва по депозита в размер на 285 лв. и удържания данък върху лихвата (10%) в размер на 28.50 лв.

2. Можете да спестявате и с безсрочни сметки – спестовни сметки, детски влогове или дори разплащателни сметки. Те се откриват с цел събиране на средства за по-дълъг период от време. Също така е важно, че можете по всяко време да внасяте средства или да теглите. При откриването на спестовната сметка или детския влог получавате и специална спестовна книжка, в която се отразяват всички движения по сметката. Ако изберете да спестявате в разплащателна сметка, ще получите едновременно доходност и в същото време удобен достъп до своите средства – във всеки един клон на банката или чрез Виртуалния клон. Имате и допълнително удобство - не трябва да следите крайни срокове и да подписвате нови договори.

А сега да обсъдим лихвите, как се начисляват и кога се дължи данък върху тях.

Обичайно лихвата по депозитите се изплаща на датата на падежа, посочена в договора. Ако Вашият депозит например е „Свободен депозит” със срок 12 месеца и сте сключили договора и открили сметката на 15.02.2012 г., данъкът от 10% ще бъде начислен върху цялата сума на лихвата, която ще получите на 15.02.2013 г. (датата на падежа на депозита).

При други депозити лихвата се изплаща авансово – например всеки месец или при самото откриване на депозита. Да приемем, че сте открили такъв шестмесечен депозит на 06.08.2012 г., т.е. неговият падеж ще е на 06.02.2013 г. Лихвата получавате всеки месец по своя сметка. И в този случай данъкът ще се начисли на датата на падежа върху цялата сума на лихвата, изплатена през периода от 06.08.2012 до 06.02.2013 г. Причината за това е, че при авансово изплащане на дохода той се счита за придобит на датата на падежа на депозита. И тъй като в нашия пример падежът се пада след 31.12.2012 г., данъкът ще бъде начислен върху получената лихва за целия период, въпреки че голяма част от нея сте получили преди края на тази година.

В следваща публикация ще Ви представим два наши нови продукта със спестовен елемент, гъвкаво комбиниран с удобствата на разплащателните сметки.

Коментари

 1. Аз само не мога да разбера какъв ви е проблема. Написали хората статия да ви обяснят за кои депозити ще дължим данък, вие им се сърдите. Да не са го приемали те този закон?!

 2. Здравейте,
  Относно "Свободния депозит", не разбрах защо трябва да дължим данък върху лихвата за суми олихвявани преди влизането на закона в сила? При положение, че лихвите на този влог се начисляват за всеки отделен ден? Както писа Максим по-горе, нужно ли беше да си изтеглим влоговете, за да опазим пълните лихви /при положение че банката може да го направи вместо нас и да защити нашия интерес/? Според мен юристите ви трябва да изчетат по-задълбочено условията по този депозит и съм сигурен, че ще защитят данъка върху лихвите по него за периода преди влизането на закона в сила.
  Вашият коментар?

  1. Здравейте, г-н Евтимов! Данък се дължи върху целия размер на натрупаната лихва от депозит, чийто падеж е след 31.12.2012 г. При Свободния депозит имате удобството да изтеглите средствата си по всяко време, като за целта няма да загубите лихвата, а ще получите лихва за общия брой дни, през които средствата Ви са престояли по депозита. И ако неговият падеж е след 31.12.2012 г., данъкът ще се формира върху съответно получената лихва.

 3. Много полезна статия, благодаря!

 4. здравейте, може ли някой да ми каже как се процедира с данъка върху лихвите по срочните депозити в случай като моя, а именно- имам валидно решение на ТЕЛК -100% и някакви си спестявания на срочен влог. пенсионерка съм и нямам доходи от трудова дейност или друго.признава ли се необлагаемият доход както при доходи от заплати какво трябва да направя ако е така.

  1. Здравейте, г-жо Тодорова, и за много години! Предлагаме разнообразие от разплащателни и спестовни сметки с атрактивни лихвени условия, с които получавате висока доходност и удобството да разполагате свободно със средствата си. Такива са Безсрочният спестовен влог и Детският спестовен влог. Интересни са и новите ни разплащателни сметки "Свободна разплащателна сметка" и Разплащателна сметка с минимално салдо, за които можете да прочетете в последната ни публикация в блога. По въпросите, свързани с възможността за ползване на данъчно облекчение, молим да се обърнете към Министерството на финансите и съответните ТД на НАП. Поздрави!

 5. Браво за уточнението.
  За заплесите и не ориентираните вече е късно за това.
  Аз, о време си изтеглих всички Свободни депозити/дали 24 месечни или 12 месечни/ преди 31.12.2012г. и ги вложих в др. инвестиции, където няма облагане с 10% данък в/у лихвите и съм с печалба около 300лв. от това.
  Говоря за печалбата на датата на падежа на тези депозити, ако ги бях оставил и съответно ги обложат с данък в/у лихвите 10%.
  Затова, господа спестители информирайте се навреме и реагирайте според икономическите условия в Реп.България.
  За ПИБ, все пак със закъснение добре информирахте вложителите си, относно данъка в/у лихвите от депозити.

Коментирай