Домакинствата увеличават спестяванията си във Fibank

През третото тримесечие на 2016 г. основните финансови параметри на банковата система остават стабилни. Нарастват депозитите, кредитният портфейл и балансовият капитал, както и ликвидните активи. Това е общото заключение, което експертите от Българска народна банка правят в своя тримесечен бюлетин за състоянието на банките в страната. Общата сума на активите нараства през тримесечието с 1.2 […]

Fibank предлага кредити за студенти и докторанти по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти

От 2016 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) вече е част от инициативата на Министерство на образованието и науката за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа.
Банката предлага два кредитни продукта:
– Кредит за заплащане на такси за обучение на студент или докторант;
– Кредит за издръжка.

“Кредит за газификация на домакинствата” от Fibank

Първа инвестиционна банка създаде нов кредитен продукт, специално разработен за проекта “Мерка за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България” (Проект „DESIREE GAS”)

„Слънчеви лъчи”: Вече три поколения намираме смисъл и причини да развиваме този бизнес

Името „Слънчеви лъчи” е добре познато за жителите на град Пловдив. Благодарение на качествени продукти, домашно приготвена храна и атрактивни промоции, фирмата продължава да се развива успешно и в двата й супермаркета осигурява работа на над 120 души.

Йордан Апостолов: Изградихме ферма за интензивно отглеждане на аквакултури, която е единствена в Югоизточна Европа

И през 2016 г. продължаваме да Ви представяме добрите примери в българския бизнес. Днес ще Ви запознаем с г-н Йордан Апостолов от град Добрич – собственик на фирмите: „Бул аква фиш” и „Възход – Арньо – Апостолов -Лазаров” ООД. Най-новите му реализирани проекти са в сферата на рибарството и рибовъдството, сред които ферма за интензивно отглеждане на аквакултури в рециркулационна система, която е единствена в Югоизточна Европа. Другите две предприятия са риболюпилня за интензивно отглеждане на костурови и други деликатесни видове риби в рециркулационна система и цех за обработка и преработка на аквакултури.