Анкета

Customer Support 12

За нас обратната връзка от нашите настоящи и потенциални клиенти е от особена важност. Поради това на сайта на ПИБ на адрес www.fibank.bg може да намерите новата анкета, с която се допитваме до вашето мнение.

Попълнилите анкетата ще имат възможността да спечелят 3 сребърни кюлчета от 2.5 грама на ПАМП.

Коментари

  1. Стойността на обработените диаманти се определя от четири критерия — тегло, цвят, форма на обработка и чистота

  2. Стойността на обработените диаманти се определя от четири критерия — тегло, цвят, форма на обработка и чистота

Коментирай