Публикуваната от БНБ тримесечна статистика за банковия сектор в страната дава силни предпоставки банките да приключат 2013 г. с добри финансови показатели, увеличени депозити и кредити и съхранени буфери. През четвъртото тримесечие активите на банковата система нарастват с 1.1% (950 млн. лв.) до 85.7 млрд. лв.

През периода октомври – декември привлечените средства се увеличават с 1.5% (1.1 млрд. лв.). Съществен принос за нарастването имат депозитите от граждани и домакинства, като при тях е регистриран най-високият тримесечен темп на растеж от началото на годината (с 4.0%, 1.5 млрд. лв.).

Увеличението на привлечените средства през периода октомври – декември е съпроводено с повишаване размера на ликвидните активи (с 4.0%). В резултат коефициентът на ликвидните активи, към 31 декември достига 27.07%. Съотношението на нетните кредити с просрочие над 90 дни се понижава до 10.28%.

В същото време през януари 2014 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 5.9 пункта спрямо равнището си от октомври 2013 г., като при населението в градовете увеличението е 6.2 пункта, а сред населението в селата с 5.0 пункта. Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение.

На база на всички отчетени показатели от 2014 г. могат да се очакват положителни перспективи както за бизнеса, така и за домакинствата. Натискът на икономическата криза отслабва, макар и все още с не толкова бързи темпове, а това води както до съществени подобрения в условията по кредитните продукти, така и до увеличение на желанието за използването им.

На фона на всичко това Fibank (Първа инвестиционна банка) продължава да бъде една от най-стабилните банки на българския пазар. За последните 12 месеца банката е увеличила активите си с 7.8% и продължава да бъде 3-та по-големина в системата. През последното тримесечие тя отбелязва най-висок ръст сред всички банки в страната.

Fibank (Първа инвестиционна банка) продължава да бъде сред най-предпочитаните банки от физическите лица при откриване на депозити. В същото време банката не спира и да е една от най-активните в отпускането на кредити към бизнеса и домакинства. През 2013 г. отпуснатите потребителски кредити от банката са нараснали с 10.1%, като средният ръст за цялата банкова система е 0.9%. За последните 12 месеца Fibank продължи да се утвърждава и като доверен партньор на българския бизнес. За периода корпоративните кредити отпуснати от банката нарастват с 11.5%, при среден ръст за цялата система от 0.4%. За периода октомври – декември 2013 г. Fibank е отпуснала най-голям обем корпоративни кредити от всички останали банки в страната.

Графика. Ръст/спад в обема отпуснати корпоративни кредити през четвъртото тримесечие на 2013 г. ( в хил. лв.)

Графика. Ръст/спад в обема отпуснати корпоративни кредити през четвъртото тримесечие на 2013 г. ( в хил. лв.)

Източник: БНБ

В края на миналата година Fibank (Първа инвестиционна банка) придоби успешно 100% от капитала на "МКБ Юнионбанк" ЕАД. След придобиването активите на Fibank ще достигнат над 8.5 милиарда лева. Придобиването ще повиши ефективността на банката, в резултат на което тя ще предложи още по-добри и конкурентни услуги за хората, бизнеса и обществото. Банката ще предложи широка гама от продукти на клиентите си с фокус върху кредитирането на малки и средни предприятия, както и кредитирането на частни лица, които ще се предлагат в още по-голяма клонова мрежа.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай