В рубриката „Еврофинансиране” представяме примери за успешни проекти, реализирани от клиенти на Първа инвестиционна банка с експертното съдействие и подкрепа от страна на Банката. 

 С експертната подкрепа на Fibank БОННЕР“ ООД спечели и изпълни успешно проект по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

Фирма „БОННЕР“ ООД, лидер в областта на проектирането и производството на машини, използвани в хранително-вкусовата промишленост в България, e един от примерите за успешно партньорство между компания, развиваща своята дейност чрез финансиране с европейски средства, и екипът на Банката.

С цел да запази и разшири пазарните си позиции, в условията на растяща конкуренция,  „БОННЕР” ООД предприе поредна инвестиция в нови машини и оборудване, които да предоставят възможност за повишаване качеството на досега произвежданите продукти, както и да се намали себестойността на единица произвеждана продукция. Благодарение на модерното оборудване на практика се създават технологични предпоставки за разширяване на производствения капацитет в предприятието. Възможността за безвъзмездно финансиране с европейски средства е реален шанс за всеки бизнес да съумее да отговори на нарастващите изисквания в бранша.

В лицето на Fibank „БОННЕР“ ООД срещна сигурен и доверен партньор за цялостната реализация на инвестиционните си намерения. Екипът на Банката, в частност направление „Европрограми и външно финансиране" към дирекция Корпоративно банкиране, разработи проект по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, който в последствие бе одобрен за финансиране от Министерство на икономиката. В резултат на това в началото на 2016 г. бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 761 354 лева без ДДС. В изпълнение на проекта беше закупено, доставено и въведено в експлоатация голямо-габаритно производствено и монтажно-заваръчно оборудване. След окончателното пускане в експлоатация на машините проектът беше успешно приключен, като Министерство на икономиката възстанови на „БОННЕР“ ООД пълният размер на безвъзмездната финансова помощ.

Чрез своята услуга „Пълна подкрепа“ Fibank за пореден път затвърди позициите си на доказан партньор на бизнеса в България, стремящ се непрекъснато да предлага на своите клиенти най-високо ниво на обслужване чрез иновативни и гъвкави продукти. Услугата „Пълна подкрепа“ включва предоставяне на експертно съдействие, в това число изготвяне и координиране на подготовката на пълния пакет от документи за кандидатстване, както и цялостно изпълнение и управление на одобрен за финансиране проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, както и Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Фирма „БОННЕР“ ООД е лидер в областта на проектирането и производството на машини, използвани в хранително-вкусовата промишленост в България. Дружеството е специализирано в производството и търговията на кланично и хигиенно оборудване, транспортни и зареждащи съоръжения, технологични колички, съдове и друг тип оборудване и аксесоари. Компанията разполага със собствена производствена база в с. Ведраре, община Карлово, област Пловдив. Изпълнява обекти и доставя оборудване както в България, така и в Европа, Азия и Африка, като през годините се е наложила като разпознаваема търговска марка в международен план.

За контакт с направление „Европрограми и външно финансиране“:

София 1408, ул. "Майор Първан Тошев" №4

тел.: +359 (02) 800 2304/2305

e-mail:  vesela.gladnikova@fibank.bg; radoslav.markov@fibank.bg

 

Десислава Богданова

Здравейте! Аз съм Десислава - Мениджър "Корпоративни комуникации”. Основните ми интереси са в областта на дигиталните комуникации, дигиталното банкиране и новите технологии.

Коментари

Коментирай