В периода 1 юни – 7 юли 2011 г. проведохме онлайн допитване сред посетителите на нашия сайт и в страницата на Виртуалния клон. Помолихме за участие и във Facebook и Twitter. Така в изследването се включиха 868 души. Основната цел на проведеното изследване бе да се определи отношението и нагласата на потребителите към използването на услугата Виртуално банкиране.

Резултатите показаха, че въпреки редицата предимства, които могат да се изредят по отношение на интернет банкирането - бързина, удобство, лекота и т.н., - все още голяма част от потребителите подхожда резервирано към този тип услуга. Според данни от 2009 г. в България само 2% от населението използват електронно банкиране при средно 25% за ЕС.

Сред условията, които в най-голяма степен биха повлияли върху решението на потребителите да започнат да ползват електронно банкиране, сигурността и разходите за такси и комисиони се открояват в най-голяма степен. Банките внедряват най-новите технологии, благодарение на които клиентите могат спокойно да разполагат с парите си и от удобната дистанция на своя компютър. В същото време електронното банкиране е свързано и с по-ниски разходи за клиента. Силен мотив да се използват услугите на дистанционното банкиране е възможността от едно място да извършваш много операции, без да се налага клиентите на банката да посещават някой клон. Интернет е на разположение на все повече потребители, което вече го направи платформа за предоставяне на продукти и услуги. През следващите години ще станем свидетели на прогресивното прекрояване на офлайн услугите в онлайн такива. По-богатите възможности, които електронното банкиране на банките ще предлага на своите клиенти, ще създаде и допълнителен стимул за използването им, а това от своя страна ще доведе и до постепенно понижаване на моментните разходи за потребителите.

Условия, които в най-голяма степен биха повлияли върху решението на потребителите да започнат да ползват електронно банкиране (%)

База N=84

Въпреки че електронното банкиране следва последните технологии и модели за сигурност, известна част от респодентите в анкетата (15.5%) и занапред смятат да посещават единствено банковите салони. Причината за това е, че те все още не биха заменили личния контакт със служител на банката с електронна система. Преимуществата обаче – спестеното време и удобството - подтикват все повече потребители да посегнат към мишката, за да могат по-пълноценно да използват свободното си време.

От името на екипа на Fibank ви благодаря, че взехте участие в проучването!

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

  1. Здравейте, @Живко: Благодарим за коментара! @Димитър Георгиев: Връзката с всички електронни услуги за активно и пасивно банкиране на Fibank е криптирана с 256-битови сесийни ключове и преминава по протокол HTTPS (HTTP с имплементация на SSL/TLS). В това можете да се уверите, като: - проверите адреса, зареден в браузъра (той започва с https - Hypertext Transfer Protocol Secure); - прегледате валидността на сертификата на сървъра и името на сайта съвпада с името, посочено в сертификата. В самия сертификат се съдържа и информация за ключа, с който се криптира връзката. Комуникацията се извършва по следните стъпки. Когато въведете адреса на услугата, Вашият браузър изисква TLS връзка и по нея изпраща на сървъра списък с поддържаните от него шифри и хеширащи функции. Сървърът избира най-силния метод за криптиране, поддържан от Вашия браузър, и изпраща сертификата, издаден от Доставчика на удостоверителни услуги. Вашият браузър се свързва с Доставчика и проверява валидността му. (Доставчиците на удостоверителни услуги, които издават сървърните сертификати, гарантират достоверността на информацията в тях.) След това Вашият браузър използва публичния ключ на сървъра, който се съдържа в сертификата, за да криптира случайно генерирано число. Сървърът декриптира това число, като използва частния ключ, принадлежащ към предоставения на клиента сертификат. Случайно генерираното число се използва за генериране на сесийни ключове за криптиране и декриптиране на комуникацията между Вашия барузър и сървъра, за да подсигури връзката. Смисълът от криптираните връзка между Вашия браузър и сървъра е да Ви защити от подслушване на комуникацията, модификация на изпратените от Вас данни и подмяна на идентичността на сървъра, с който комуникирате. Универсалните електронни подписи и Token-ите за еднократни пароли защитават Вашата дигитална самоличност от кражба. Комбинирането на двата подхода за сигурност гарантира Вашето спокойствие, като създава сигурна среда за обмен на информация.

  2. Проблема е в сигурността, една голяма банка скоро предаваше по некриптирани канали данни и това беше потенциална дупка. Това е и причината въпреки че съм в IT сектора от близо 10 година все още да нямам услуга за онлайн банкиране. ...щом аз го знам, то значи и някой друг го е видял :)

  3. Отнема 5 минути да си откриеш депозит от вкъщи. Удобството е несравнимо. Според мен основната причина не е в недоверието или в недостатъчната сигурност на електронното банкиране. По-скоро е в липсата на информация - хората не знаят какво могат да правят онлайн и как да го правят. Струва им се прекалено сложно, нямат практика в работата с компютър и интернет.

Коментирай