Висока доходност + голяма свобода = „Свободен депозит”

Не искате да държите спестяванията си под дюшека, но искате да ги ползвате по всяко време, ако Ви потрябват? Ако това е ситуацията, в която се намирате, то насреща е един от най-добрите ни продукти - „Свободният депозит”. Той може да бъде открит както от частни лица, така и от фирми, а лихвеният процент варира според валутата.

Както самото му име подсказва, „Свободният депозит” предлага високата доходност на спестовна сметка със свободата да оперирате със средствата си като с разплащателна сметка. Преди години създадохме този продукт, за да отговорим на нуждите на динамичните хора, които искат да спестяват, но не и да „заключват” парите си за определен срок. Оттогава насам „Свободният депозит” се превърна в един от най-любимите и харесвани банкови продукти и истински хит сред клиенти ни. Но нека напомним защо толкова много наши клиенти избраха именно него:

  • Няма минимална сума за откриване;
  • Можете да довнасяте неограничени суми;
  • Можете да теглите по всяко време, без да губите лихвата;
  • Няма такси за откриване, поддържане на сметката и теглене на падеж.

 

Как се изчислява лихвата по "Свободния депозит"?

Лихвата по всички наши депозити се изчислява на база реалния брой дни, през които парите Ви са по спестовна сметка в банката. Особеното и атрактивното при „Свободния депозит” е, че лихвата прогресивно нараства през 12-те месеца, за които е сключен договорът. Въпреки че е разделен на 12 месеца, падежът му е само един – на края на периода, - но хубавото е, че лихвата можете да получите при изтегляне на цялата сума дори и преди датата на падежа. Например, ако Вие като физическо лице внесете 1000 лева на 1-ви февруари 2013, то падежът на Вашия депозит ще бъде на 1-ви февруари 2014. Тогава получавате и лихвата. Това обаче не означава, че не можете да теглите през останалото време. Но какво се случва с лихвата, натрупана до момента, и с падежа? Ако стъпим на същия пример и на 1 април 2013 г. изтеглите 200 лв., то Вие ще запазите натрупаната до този момент лихва в размер на 6.47 лв. върху сумата от 1000 лв., а депозитът Ви ще продължи да се олихвява върху 800 лв. Ако не теглите повече до падежа (1 февруари 2014г.), тогава ще получите лихвата, която се е натрупала за 2-та месеца върху 1000 лв., и лихвата за 10-те месеца върху 800 лв., или общо 38.33 лв. В случай че решите да прекратите депозита си предсрочно и да изтеглите цялата сума от него на 1 април 2013 г., без да имате намерение да довнасяте впоследствие, ще получите главницата (това, което сте внесли по депозита) и лихвата, натрупана до момента (общо 1006.47 лв.). От тази сума ще бъде приспадната таксата за теглене не на падеж (0.50 лв. за суми до 5000 лв.), т.е. Вие ще получите 1005,97 лв. до 1 април 2013 г.

 

Кога теглите без такса?

От „Свободния депозит” теглите без такса на датата на падежа, което в нашия пример е 1-ви февруари 2014 г. Това се отнася както за физически лица, така и за юридически.

През всеки друг ден от срока на депозита таксата за частни клиенти в левове е 0.50 лв. за теглене на суми до 5000 лв. на ден и 0.25% (минимум 2лв. и максимум 300 лв.) над тази сума. За депозити в евро до 2500 евро на ден таксата е 0.30 евро, а над тази сума е 0.3% (мин. 5 евро, макс. 200 евро) от теглената сума.

 

Как стои въпросът с довнасянето?

Независимо от това дали сте открили депозита си като частно лице, или като фирма, можете да довнасяте през всеки един ден от срока му неограничени суми без такси и комисиони. Имайте предвид обаче, че сумите, които довнасяте след 6-тия месец, се олихвяват с годишен лихвен процент от 0.5%, а не на лихвените нива от промоцията. В нашия конкретен пример това означава, че ако към първоначално внесените 1000 лв. добавите още 500 лв. след 31-и юли 2013 г., който се пада предпоследният ден на шестия месец, то 1000 лв. ще продължат да се олихвяват прогресивно, а 500 лв. ще се олихвят с годишен лихвен процент от 0.5%. Ако внесете 500 лв. преди тази дата обаче, цялата сумата от 1500 лв. ще се олихвява на промоционалните лихвени нива. По тази причина съветваме клиентите си да внасят средства по този вид депозит до края на 6-тия месец.

Яна Ячева

Яна се присъединява към екипа на Fibank през 2008 година като специалист „Общи банкови операции”. След като завършва магистърската си програма в Холандия, Яна отново се връща в голямото семейство на Fibank като специалист „Маркетинг”. Тя се стреми да информира всички клиенти и служители на банката за новини и събития, свързани с Fibank, посредством корпоративния ни вестник – Fibank news. Яна участва и в организирането на събития и отговаря за спонсорските отношения на банката. Професионалните й интереси са в сферата на интерактивния маркетинг, корпоративните комуникации и организацията и провеждането на събития.

Коментари

Коментирай