Криза е. Това е най-често срещаният мотив на потребителите, за да се откажат или да отложат определена покупка. Противно на наложилото се през последните години в обществото схващане, че повишените лихвени проценти оскъпяват покупката на собствено жилище, логиката на пазарната икономика показва точно обратното. В периода между 2005 и 2008 година цената на заемния от банките ресурс бе достигнала до най-ниските си нива. Това позволи на много потребители да се замислят за закупуване на недвижим имот. По този начин на пазара се появи платежоспособно търсене, което бързо изконсумира предложенията на пазара към онзи момент, и се появи глад за нови. В обособилата се икономическа реалност повишеното търсене започна да избутва цената на кв. м. на жилищата нагоре в търсене на равновесно положение на пазара.

Казано по-просто, ако Вие сте избрали конкретно жилище и бихте желали да го закупите, при появата на още няколко потенциални купувача ще го придобие този, който е готов да плати най-добрата за продавача цена (в случая най-високата). Ето как в този момент ще Ви се наложи да използвате по-голям обем заемен ресурс, за да се сдобиете със собствено жилище.

Графика 1: Динамика на средните лихвени проценти по жилищни кредити

Динамика на средните лихвени проценти по жилищни кредити

Източник: БНБ

Графика 2: Динамика на средните пазарни цени на жилищата в страната (кв.м. в лева)

Динамика на средните пазарни цени на жилищата в страната (кв.м. в лева)

Динамика на средните пазарни цени на жилищата в страната (кв.м. в лева)Източник: НСИ

Тъй като стойността на заемния капитал и стойността на недвижимите имоти са функция на пазара, то в моментните условия на криза изложеното по-горе съотношение между двете се обръща. Повишеният лихвен процент стеснява платежоспособното търсене, като отсява потенциалните кредитополучатели. Това, както може да се види ясно от графиката, отслабва търсенето на недвижими имоти. Предлагането започва да превишава търсенето и пазарът започва да търси нова равновесна цена, отговаряща на новите условия. В този момент Вие се оказвате единственият купувач, проявил интерес към апартамента, посочен в примера по-горе, което Ви поставя в позицията да договорите с продавача по-изгодна за Вас цена. Така въпреки стойността на заемания финансов ресурс Вие ще се нуждаете от по-малък обем от него.

Както вече споменахме, лихвеният процент по кредита и цената на недвижимите имоти са функция на пазара и те могат да се променят. При закупуването на жилище чрез кредит е необходимо внимателно да бъде подбран моментът на покупката, защото кредитът тепърва ще бъде изплащан години напред и Ви е необходимо да имате сигурност в цената му. От друга страна, след осъществяване на покупката на Вашето жилище стойността му вече спира да оказва влияние върху Вашите разходи и те започват да се определят изцяло от стойността на лихвите по кредита Ви.

След като икономиката вече премина през най-тежкия период на икономическата криза, то подобряващите се условия ще започнат все по-осезаемо да се калкулират в цената на заемните средства. Увеличаването на потребителите с достъп до тях отново ще започне да повишава платежоспособното търсене, а това ще се пренесе и върху цената на недвижимите имоти, която отново ще започне да се покачва. Така отново по-ниската стойност на заемния ресурс ще Ви накара да се борите с по-голяма конкуренция от купувачи, за да се сдобиете с мечтаното собствено жилище. Ако сте направили обаче покупката на имота на цени, близки до дъното (за каквито експертите определят моментните), ще Ви бъдат необходими по-малко средства, а намаляващите лихвени проценти допълнително ще Ви спестяват от разходите.

Ето как страхът и паниката от икономическата криза понякога ни карат да вземаме емоционални решения и замъгляват рационалната ни преценка. Без такава обаче няма как да ръководим разумно финансите си, за да ги използваме оптимално в най-пълна степен и да създаден свой собствен дом.

На база представения по-горе анализ става ясно, че на потребителите им се налага да бъдат гъвкави в своите решения. Ето защо ние от Fibank създадохме специално за всички търсещи собствен дом ипотечен кредит, който да им позволява свободата едновременно да предвиждат своите разходи и бързо да се адаптират към променящите се икономически условия. Това е и основната причина да го наречем „Свободен кредит”. Параметрите на новия продукт фиксират лихвата, която ще заплаща клиентът, на 7% за следващите 7 години. По този начин Fibank осигурява ценно предимство на своите клиенти, като им предоставя възможността да предвидят своите разходи, за да бъдат по–гъвкави в годините на икономическа нестабилност. За кандидатите няма обвързващо изискване за превод на работна заплата по сметка в банката, за ползване на кредитна карта от Fibank или за регистрация за плащане на комунални услуги за поне една битова сметка. Валутите, в които може да бъде отпуснат кредитът, са лева, евро и щатски долари. Продуктът на Fibank (Първа инвестиционна банка) е различен от останалите на пазара и с това, че не изисква от потребителите комисиона за предсрочно погасяване на кредита дори и при рефинансирането му. Друго преимущество, което осигурява на клиентите Свободният ипотечен кредит, е, че с него те получават финансиране до 100% от стойността на недвижимия имот, служещ за обезпечение, независимо от вида конструкция.

Този и анализ и още много други интересни материали ще прочетете в новия брой на FibankNews, който вече можете да намерите в нашите клонове и офиси в цялата страна.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай