В настоящия материал ще направя кратък обзор на годишното представяне на договорните фондове на Erste Asset Management, които Първа инвестиционна банка дистрибутира в България.

 

Петко Вълков

Директор „Частно банкиране“

privatebanking@fibank.bg

 

Необходимо e да уточня, че инвестицията в договорни фондове представлява дългосрочно начинание с препоръчителен хоризонт от шест години. Фондовете не са препоръчителни за инвеститори, които търсят допълнителна доходност в краткосрочен план.

Независимо от всичко това, вече може да се заключи, че 2019 година беше една от най-силните години за инвестиции на финансовите пазари. Това обаче идва на фона на слабата предходна година, когато финансовите пазари завършиха 2018 година със силни понижения.

През изминалата година най-висока доходност съвсем очаквано постигнаха най-рисковите фондове от гамата продукти на Erste Asset Management, а именно Erste Stock Global и Erste Stock Europe.

Резултатите на Erste Stock Global бяха повече от впечатляващи – 36,77% доходност от началото на годината. Основната причина, стояща зад силните резултати на фонда, произтича от неговата стратегия – да инвестира в големи международни компании. По-конкретно, през изминалата година фондът инвестира близо 65% от активите с в акции на компании, регистрирани в САЩ. Американският фондов пазар всъщност беше и един от най-добре представящите пазари по света и по-конкретно това се отнася за индекса NASDAQ, който следи движението на акциите на технологичните компании. На следващо място по географско разпределение попадат инвестиции в Китай, Швейцария, Япония и др. От гледна точка на секторното разпределение на инвестициите на фонда, най-голям дял заемат инвестициите в компании от сектора на информационните технологии, следвани от сектора на финанси, потребителски стоки и здравеопазване.

На следващо място по доходност очаквано се нареди другият рисков фонд Erste Stock Europe, чиято стратегия включва инвестирането в акциите единствено на европейски компании. Тази стратегия отчете годишен ръст от 28,46% за изминалата година. От географска гледна точка, основна част от инвестициите бяха насочени в компании във Франция, следвани от такива във Великобритания, Германия, Швейцария и др. С най-голяма тежест в структурата на портфейла на фонда са компании от финансовия сектор, следвани от промишления сектор, както и сектора на потребителски стоки.

Балансираният фонд YOU Invest Portfolio 30 (с предишно наименование ESPA Portfolio Balanced 30) постигна годишна доходност от 9,43%, а консервативният фонд ERSTE Bond Euro Corporate завърши годината при ръст от 5,71%.

Основните причини за наблюдавания силен ръст през годината:

  • Понижаване на лихвите от централните банки по света;
  • Понижение на търговското напрежение между САЩ и Китай, които завършиха годината с подписване на първа фаза от цялостно търговско споразумение;
  • Несбъдване на прогнозите от предходната година за поява на рецесия в големите икономики;
  • Очакване за плавен процес на излизане на Великобритания от Европейския съюз през 2020 г.

Независимо от силната година, инвеститорите продължават да бъдат предпазливи, като водещ мотив продължава да бъде – диверсификация на инвестициите.

За повече информация, моля, свържете се с дирекция „Частно банкиране“.

Предупреждение към инвеститори: Инвеститорите в дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбите не са гарантирани и инвеститорите поемат риск да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати на фондовете не са свързани с бъдещите им резултати. Инвеститорите следва да се запознаят с проспектите на фондовете преди предприемането на каквито и да е било инвестиции в тях.

✈️

*Представената публикация има изцяло информационен характер и не следва да се разглежда като препоръка за покупко-продажба на ценни книжа или склоняване към вземане на инвестиционно решение.

 

 

Петко Вълков

Д-p Πeтĸo Bълĸoв e Директор на дирекция "Частно банкиране" в Първа инвестиционна банка. Πpитeжaвa пoвeчe oт 10-гoдишeн oпит нa ĸaпитaлoвитe пaзapи в oблacттa нa инвecтиции в aĸции нa пyблични ĸoмпaнии. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на капиталовите пазари и съвети за управление на личните финанси.

Коментари

Коментирай