Това си повтаряме вече пета поредна година и с огромна радост констатираме, че напук на обтегната икономическа ситуация фондът „Социална отговорност на Първа инвестиционна банка” не се е превърнал в проект, сложен на изчакване, а работи с пълна пара!

Мотивирани сме от резултатите: броят на хлапетата от домове за деца лишени от родителски грижи, които минават през семинарите, обученията, курсовете за професионална квалификация и работа с детски психолози и арт терапевти нараства, а общата сума, която е изразходвана за подобни дейности през последните пет години надхвърля 250 хиляди лева.

Picture 103

Освен работата с деца в неравностойно положение, ПИБ инвестира пряко чрез парични дарения, специфична лекарска намеса или лекарства за деца и възрастни т.е. подпомага нуждаещи се от лечение. Последният проект, който банката подкрепи, беше изграждане на система за достъп до Клиниката по психиатрия към УМБАЛ „Александровска” на стойност от 50 000 лв.

Заедно с нашите партньори от ФРГИ работим върху проектите, които ще започнем да реализираме от есента – за които също ще ви информираме подробно.

Скоро започваме работа по книжката-отчет за корпоративно дарителство – отчет за 2008 година, която тази година ще бъде достъпна като pdf файл на сайта на банката. Ще ви уведомим веднага, щом е готова!

Коментари

Коментирай