За първи път този празник е честван в Пловдив през 1909 г. През 1922 г. Стоян Омарчевски, тогавашен министър на народното просвещение, внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на народните будители. С Окръжно № 17743 от 28 юли 1922 година 1 ноември, Денят на Св. Иван Рилски (стар стил), е обявен за общонационален празник и неучебен ден.

От началото на 30-те години на миналия век Денят на народните будители се отбелязва с тържествен парад на портрети на дейци от Възраждането и училищни знамена. От 1945 година празникът е забранен и след дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36 Народно събрание, на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника. Първи ноември официално е обявен за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.

Днес беше открита тържествено новата библиотека в Държавно финансово-стопанска гимназия "Интелект" - Плевен, по проект „Библиотеки за българските училища". Програмата е администрирана от Фондация "Работилница за граждански инициативи" и финансирана от ПИБ. С тази програма се цели реномирането на помещенията и обновяването на библиотечните фонове на училищните библиотеки. Така ние искаме да напомним отново за истинските ценности и важните неща - младите.

Коментари

  1. Здравейте, искам да поздравя всички по случай този светъл българси празник :)

Коментирай