Здравейте ето и отговорите на въпросите Ви към мен:

1. Lidka казва:

Можете ли да кажете какъв е периодът за отпускане на ипотечен кредит -

от кандидатстването до реалното отпускане на средства?

Здравейте, Лидка,

След представяне на всички необходими документи сделката се финализира в рамките на 10 работни дни.

2. Милена Иванова казва:

Мога ли да кандидатствам за ипотечен кредит с пълния си размер на

заплатата, а не само с осигурителния? Ако да, с колко се качва лихвения

процент в този случай?

Здравейте, г-жо Иванова,

Може да кандидатствате за ипотечен кредит с пълния размер на заплатата си. При кандидатстване за ипотечен кредит за закупуване на недвижим имот, с доказване на доход на база служебна бележка, лихвеният процент се завишава с 1.65%.

При кандидатсване за ипотечен кредит за текущи нужди, с доказване на доход на база служебна бележка, лихвеният процент се завишава с 2%.

На разположение съм за допълнителни въпроси

3. Maria казва:

Какви доументи са необходими, за да кандидатствам за кредита?

Здравейте, Мария,

Моля да уточните за какъв кредит бихте искала да кандидатствате, тъй като набора от необходимите документите е различен за различните видове кредити. Например, ако кандидаствате за потребителски кредит, необходимите документи са: 1. Искане за отпускане на кредит - формуляр на банката; 2. Копие от личните карти на Кредитоискателя и Авалист/ите (ако има такива); 3. Служебни бележки за последните шест месеца за нетните доходи на Кредитоискателя и Авалистите; 4. Декларация от работодателя; 5.Копие от документи за собственост на недвижимо имущество и автомобили - препоръчително; 6. Копие от договори за кредит, поръчителство, овърдрафт, лизинг, както и актуално състояние на задължението към момента.

Предлагам Ви да се свържете с нас на телефон 02/8171251 или да посетите някой от нашите офиси, където ще получите изчерпателна информация.

Ще Ви очакваме!

Милка Тодорова

Коментари

 1. Много Ви благодаря.
  Богдан

 2. Здравейте г-н Бацов, Официалните изисквания на ПИБ за предоставяне на овърдрафт по дебитна карта задължават клиента той/тя да работи със сключен постоянен трудов договор. Това изискване се отнася до финансото положение на клиента, като по този начин се гарантира неговата/нейната възможност да погасява задълженията си. Ако желате да обсъдите Вашата възможност за откриване на кредитна експозиция, моля свържете се с г-жа Милка Тодорова (директор д-я "Банкиране на дребно") на тел. 02 8171 637 или пишете на tmilka@offices.fibank.bg , за да обсъдите опцията за отпускане на овърдрафт по дебитната Ви карта. Поздрави, Екип на ПИБ

 3. От 01.09.2009 г. съм пенсионер.Получавам пенсията си / 700 лв. /чрез дебитна карта на ПИБ.
  Мога ли да кандидатствам за офърдрафт?
  ЕГН 4210086264
  лк 167325036

Коментирай