Според данни на БНБ в края на 2012 г. депозитите на домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), са 34.503 млрд. лв. (44.6% от БВП), като нарастват с 11.7% спрямо същия месец на 2011 г. Основната група депозити е в размер на 10 хил. лв. до 50 хил. лв. Най-голямо увеличение на годишна база се наблюдава при депозитите над 10 хил. лв.

Таблица 1. Разпределение на сумата по депозитите (в хил. лв.)

 Разпределение на сумата по депозитите (в хил. лв.)

Към декември 2012 г. броят на депозитите на сектор домакинства и НТООД е 12.465 млн., като намалява на годишна база с 0.7% при 0.2% годишно увеличение в края на септември 2012 година. Най-висок ръст в броя на откритите депозити за последното тримесечие се регистрира за суми до 1000 лв. (106 909 броя). Най-висок прираст за 2012 г. се наблюдава в броя депозити между 100 хил. лв. и 500 хил. лв. - 31.1%.

 

Таблица 2. Разпределение на броя открити депозити 

Разпределение на броя открити депозити

Кредитите за домакинства и НТООД са 18.717 млрд. лв. (24.2% от БВП) в края на декември 2012 година. Спрямо същия месец на 2011 г. те намаляват с 1% (1.7% годишно понижение през ноември 2012 година). В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.943 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 0.8% (0.2% ръст през ноември 2012 година). Потребителските кредити възлизат на 7.269 млрд. лв. и са с 2.3% по-малко спрямо декември 2011 г. (3.5% спад през ноември 2012 година). На годишна база другите кредити намаляват с 1.5% (0.1% годишен ръст през ноември 2012 г.), като достигат 934.3 млн. лв.

В края на декември 2012 г. броят на кредитите на сектор домакинства и НТООД нараства с 2.9% на годишна база, като те достигат 2.603 млн. броя при 1% годишен ръст в края на третото тримесечие на 2012 година. Най-висок ръст в броя на кредитите се наблюдава при тези за суми до 1000 лв. Най-големият обем отпуснати средства по кредити за годината е между 50 хил. лв. и 100 хил. лв. (71 млн. лв.).

 

Таблица 3. Разпределение на сумата по кредитите (в хил. лв.)

Разпределение на сумата по кредитите (в хил. лв.)

Таблица 4. Разпределение на броя отпуснати кредити

Разпределение на броя отпуснати кредити

През последните 3 години икономическата стабилност позволи на банките, опериращи в страната, да намалят лихвените проценти по отпусканите кредити. През декември 2012 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява в сравнение с декември 2011 г. с 0.28 пр.п. до 12.08%, а по тези в евро – с 0.45 пр.п. до 9.29%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 1.06 пр.п. до 7.04%, а по жилищните кредити в евро – с 0.59 пр.п. до 7.42%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове спада с 1.55 пр.п. до 9.29%, а по другите кредити в евро – с 0.97 пр.п. до 8.14%.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през декември 2012 г. в сравнение със същия месец на 2011 г. се повишава с 0.24 пр.п. до 14.03%, а по кредитите за потребление в евро спада с 0.35 пр.п. до 10.65%. През декември 2012 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо декември 2011 г. с 0.73 пр.п. до 7.93%, а по жилищните кредити в евро – с 0.72 пр.п. до 8.02%.

Графика 1. Кредити на сектор домакинства (нов бизнес)

Кредити на сектор Домакинства (нов бизнес)

Източник: БНБ

По-силното нарастване на депозитите спрямо брутните кредити на банките към домакинствата достигна до съотношение едно към две в полза на депозитите в края на 2012 г. Отпуснатият обем кредити съставя 54.3% от привлечените средства. Въпреки изявената през последните 3 години трайна тенденция към намаляване на лихвените проценти по кредитите и облекчени изисквания от страна на банките съотношението между кредитите и депозитите продължава да бъде със значителен превес на депозитите към края на годината. Това фокусира вниманието ни към несигурната икономическа ситуация като основна причина за домакинствата от въздържане и поемане на допълнителни задължения. Това вероятно ще продължи поне до края на годината, като високо препятствие пред икономическия растеж ще бъде сформирането на работещо правителство.

Тези данни показват също така, че банковата система е добре капитализирана и може да се справи с изненадващи трусове в икономиката, породени от външни или вътрешни фактори. От потребителска гледна точка ще продължи намалението на лихвените проценти, за да се стимулира търсенето на капитали за инвестиции.

 

Графика 2. Обем на депозитите и кредитите на домакинствата и НТООД (в хил. лв.)

Обем на депозитите и кредитите на домакинствата и НТООД (в хил. лв.)

Източник: БНБ

Графика 2. Дял на обема отпуснати кредити спрямо привлечените средства от депозити

Дял на обема отпуснати кредити спрямо привлечените средства от депозити

 Източник: БНБ

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай