Pin pad устройството, осигуряващо максимална сигурност.

Осигуряването на сигурността и спокойствието на клиентите винаги е било основен приоритет за Fibank. През годините банката внедри редица иновации, сред които и ЧИП технологията. Fibank е първата банка в България, която масово преиздаде всички свои дебитни и кредитни карти по EMV технологията (карти с чип), намалявайки значително риска от картови злоупотреби. Данните върху чипа са кодирани чрез използването на сложни алгоритми, което прави картите по-неподатливи на измама или фалшифициране.

Друго високотехнологично решение, базирано на ЧИП технологията, което Fibank предложи на своите клиентите, бе за извършването на операции в банков салон. "Допълнителна идентификация с чип карта" е безплатна услуга, чрез която можете да потвърдите допълнително операциите, извършвани от Вас в банков офис, чрез въвеждане на ПИН кода от кредитната или дебитна карта, издадена от Fibank. Операциите, които потвърждавате с карта, са теглене на пари в брой, проверка на баланс или нареждане на превод от Вашите сметки. „Препоръчваме на клиентите ни да се регистрират, защото услугата е изцяло в тяхна полза.” – казва Живка Колева, директор „Организация и контрол на клиентското обслужване”. „Освен това предлагаме промоционални условия за всички, които желаят да ползват услугата – издаване на дебитна карта без такса за откриване и без такса за водене на сметката за период от 24 месеца.” – допълва тя.

„Допълнителна идентификация с чип карта" е иновативна банкова услуга, която отговаря на съвременните изисквания за сигурност и надеждност и e предпоставка за модерно банково обслужване, към което Fibank се стреми. “По света pin pad устройствата се използват като средство за допълнителна идентификация на АТМ-и, ПОС терминали и всякакви видове киоски* за самообслужване, които могат да варират от вендинг машини до виртуално банкиране”, казва Светослав Молдовански, който е изпълнителен директор на Fibank. Той посочва като основна причина да се въведе тази технология защитата на личните данни на клиента. „При активирането на услугата клиентът трябва да разреши извършването на  банкови операции по своите сметки. Допълнително искаме да демонстрираме на клиента, че банковата карта е мултифункционално средство за банкиране, което освен познатите ни приложения може да се използва и за други цели. В перспектива смятаме да използваме картата като средство за идентификация на клиента на киоски за самообслужване, които планираме да инсталираме в клоновата мрежа.”

*Компютърни терминали за обществен достъп до информация, интернет, разплащания и др.

Яна Ячева

Яна се присъединява към екипа на Fibank през 2008 година като специалист „Общи банкови операции”. След като завършва магистърската си програма в Холандия, Яна отново се връща в голямото семейство на Fibank като специалист „Маркетинг”. Тя се стреми да информира всички клиенти и служители на банката за новини и събития, свързани с Fibank, посредством корпоративния ни вестник – Fibank news. Яна участва и в организирането на събития и отговаря за спонсорските отношения на банката. Професионалните й интереси са в сферата на интерактивния маркетинг, корпоративните комуникации и организацията и провеждането на събития.

Коментари

Коментирай