Традицията на телевизионните игри в България започва от края на 70-те г., а през 1985 или 1986 г. се появява новата игра ТВ Спорт. Тя се произвежда в Обединени заводи за запаметяващи устройства (ОЗЗУ) – Пловдив. Подобно на дотогавашните игри, ТВ Спорт също представлява спортен симулатор – играчът или играчите играят електронно 5 вида спорт (футбол, тенис, скуош, хокей и обикновена тренировка).

 

Антон Оруш

Гост-автор

www.sandacite.bg – Българският портал за стара техника

 

Играта се състои от главен блок, който прилича на дистанционно, а към него чрез жици са свързани два игрови контролера. От „дистанционното“ излиза и кабел с коаксиален накрайник, който включвате в телевизора. Ако той няма коаксиален конектор, може да използвате т.н. съгласуващо устройство (преходник) или да си поиграете и да смените стария симетричен конектор.

После включете телевизора на 3-и канал и изключете звука, защото ТВ Спорт има вградено високоговорителче, от което се чуват звуците на играта.

Играта се играе от двама души, като според вида на спорта на екрана те управляват самостоятелен играч или цял отбор. Чрез въртенето на кръглите потенциометри на игровите контролери можете да насочвате своите играчи/играч да се движат нагоре-надолу на екрана строго по вертикала. Ако вкарате гол или въобще отбележите точка в някоя от игрите, ще чуете звук от говорителчето.

Сега разгледайте главния блок („дистанционното“). За да включите играта, преместете плъзгача, който се намира най-горе вдясно от трите колони бутони (дясното му положение е „включено“, лявото – „изключено“).

От бутоните в най-дясната колона (със зелените човечета) избирате вида спорт. Първият е за футбол, вторият за тенис, третият – за скуош, четвъртият отключва режим „тренировка“ и последният е за хокей.

Сега от говорителчето в „дистанционното“ трябва да чуете характерен звук и на екрана да се появи началният екран на избрания от вас спорт. Ако образът не е добър, поиграйте си с потенциометрите за фина настройка на телевизионния образ.

Според това колко умели играчи сте и колко бързо желаете да върви играта, можете да контролирате колко бързо да се движи топката. Това става с 2-та бутона най-горе в първата и втората колона (броено от ляво), като натискането на левия ускорява движението, а на десния го забавя.

Вторите бутони (броено отвесно) в първата и втората колона управляват ъгъла на подаване на топката – левият бутон с голямата стрелка съответства на голям ъгъл, а десният с малката – на малък.

Освен това можете да направите играчите си да се виждат по-големи или по-малки на екрана! Техния ръст контролирате с третите отвесно бутони в първата и втората колона.

Бутоните, означени с Р и А, определят как играчите ще си подават топката – дали ръчно (Р) или автоматично (А). Когато е ръчно, това изисква многократно повече внимание от играещите пред телевизора, докато автоматичният режим се управлява от логическите интегрални схеми по платката на самата игра.

Най-долният бутон от първата колона е означен със С, което означава „сервис“. Той е за режим на ръчно подаване, защото тогава се правят автоматични сервиси.

Докато играете, резултатът се изписва автоматично на екрана, в горния край на двете игрови полета. Отброяват се точки, обаче когато някой от играчите достигне 15 (дори да се играе игра, при която поначало се играе с време, каквато е футболът), резултатът трябва да се нулира. Тогава играчите вече не могат да взаимодействат с топката, да я отбиват, подават и т.н., а един от играещите трябва да натисне червения бутон „0:0“.

Някои специфики на спортовете.

При футбола играчите от всеки отбор са не 11, а само 2-ма. „Вратарят“ защитава своята врата, а „нападателят“, намиращ се на противоположната страна, се стреми да вкара топката във вратата на противника. Пропуснатата топка увеличава резултата в отсрещната половина на игралното поле.

При тениса играчите са по един и се стремят да не пропуснат топка зад линията на полето от своята страна. Удряйки се в борда, топката се отразява от него и продължава да се движи, докато вторият участник не нанесе своя удар. Пропуснатата топка увеличава резултата за сметка на тази половина на игралното поле, в която се намира участникът, изпратил топката зад линията на полето.

В режим скуош двамата участници последователно отбиват със своите играчи топката към стената на лявата страна. При това топката се отразява само от този участник, който е на ред да отбива, и свободно преминава през другия. Ако участникът пропусне топката по време на своя ред, резултатът се изменя с единица в полза на противника.

При хокея играчът с десния контролер, освен с вратар и нападател, разполага и със защитник! Този режим може да се използва, когато уменията на двамата противници не са равностойни, за да се компенсира донякъде това.

Играта ТВ Спорт се захранва или чрез стабилизиран токоизправител (напрежение 9 V), или от 6 батерии тип R6 по 1,5 V, чието гнездо е в блока. Ако те станат за смяна, играта ще започне да не Ви работи нормално, да върви нестабилно и да Ви дразни.

 

*Публикуваният материал изразява единствено мнението на гост-автора и съдържа данни от източници на информация, ползвани от автора на статията.

Коментари

Коментирай