В началото на 2016 г. в Банката стартира програма „Заедно можем повече” – най-новата инициатива на Fibank за насърчаване на служителите и отдаване на уважение към техния личен принос и вдъхновяващо работно представяне.     Fibank_zaedno-mojem

Основната цел на Програмата е мотивиране и насърчаване на хората и екипите чрез:

 • признание и уважение към значимостта и приноса на служителите;
 • отличаване и утвърждаване на умения и постижения, важни за успеха на Банката;
 • мотивиране на служителите за по-високи постижения чрез представяне и награждаване на добрия личен пример.

В програма „Заедно можем повече” всеки служител на Банката има възможност да номинира за награждаване определени от него колеги от екипа на Fibank, и да избере чрез гласуване победители в 3 отделни категории за всяко четиримесечие от годината. Служители могат да бъдат номинирани и в резултат на получени благодарности и похвали от клиенти. В края на всяко четиримесечие измежду всички публикувани благодарности и похвали се определят номинации във всяка отделна категория на програмата. От тях чрез гласуване в сайта на програмата служителите определят кои да бъдат победителите за периода в отделните категории.

За целите на програмата създадохме специален вътрешен уеб сайт, който се превърна в своеобразна корпоративна социална мрежа.

1Първите победители в програмата  получиха своите грамоти и плакети лично от Главния изпълнителен директор на Fibank – г-н Васил Христов. Бяха наградени и с много предметни награди, възможност за разширяване на професионалната компетентност и развитие в Банката, вълнуваща ваканция в избрана от тях дестинация.

Категориите, в които могат да се номинират и да се избират Победители, са:

 • „Клиентоориентиран подход – висока степен на удовлетвореност на вътрешен и/или външен Клиент”;
 • „Висок принос към постигане на цели и резултати – активно и продуктивно участие в значими за Банката задачи/проекти”;
 • „Висок принос към екипните резултати – отлично взаимодействие и работа в екип”;

За всяко четиримесечие в Програмата се награждават общо:

 • трима избрани с гласуване Победители – по един за всяка от категориите;
 • служител с най-много получени номинации на свое име;
 • служител, изпратил най-добре аргументирано предложение за номинация на свой колега;
 • петима избрани чрез жребий служители измежду всички гласували – с насърчителни награди за стимулиране на участие и активност в гласуването.

 

Първите отличени колеги са:

 • Александър Ганчев, Специалист „Кредити на физически лица”3

  , клон Плевен – победител в категория Клиентоориентиран подход.

Александър е част от екипа на Първа инвестиционна банка от 2001 г., като последователно заема длъжностите Охранител, Специалист „Общи банкови операции”, Кредитен инспектор и Специалист „Кредити на физически лица”. Завършил е висше образование във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” с две специалности – „Финанси” и „Философия”.

Колегите описват Сашо като спокоен, общителен и с чувство за хумор. С положителна нагласа както към работата, така и към всички колеги. Клиентите го харесват заради внимателното му и персонално отношение – Сашо познава и помни личните истории на много, много от тях.

 

 • 5Петя Хаджиева, Специалист „Кредити на физически лица”, клон Кърджали – победител в категория „Висок принос към постигане на цели и резултати”.

Петя започва професионалния си път в Първа инвестиционна банка през 2003 г. като Специалист „Общи банкови операции”. От 2007 г. е Специалист „Кредити на физически лица”. Петя има магистърска степен по „Финанси” от УНСС, гр. София.

Целеустремена и изпълнена с професионален хъс – така я описват колегите й. Постоянно и задълбочено развива знанията си. Общителна, умее да предразполага и убеждава в разговор.

 • Тихомир Чемширов, Старши юрисконсулт „Правно обслужване4 на проблемни кредити”, дирекция Правна – победител в категория „Висок принос към екипните резултати”.

Тихомир започва работа във Fibank през 2012 г. Завършил е специалност „Право” в СУ „Св. Климент Охридски”.

Колегите му казват: „Тишо е душата на екипа! Предлага услугата правен съвет с разсмиване. Винаги готов за тежка работа, но и за леки шеги.”

 

 • Красимира Дивизиева, Банков служител обслужване на2 клиенти, офис Банско, клон Благоевград – награда за най-много получени номинации на свое име;

Красимира има общо 9 номинации – 2 номинации в категория „Клиентоориентиран подход”, 6 номинации в категория „Висок принос към постигане на цели и резултати” и 1 номинация в категория „Висок принос към екипните резултати”.

Красимира работи в Първа инвестиционна банка от 2013 г. Има  бакалавърска степен по „Икономика и управление в туризма“ от ПУ „Паисий Хилендарски” и магистърска степен по „Финанси” от ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград.

За нея колегите й казват, че е човек, от когото струи позитивно отношение и изключителна отзивчивост. Винаги се стреми към максимална точност и коректност. Изключително клиентоориентирана. Търси  смисъла, ползата, перспективата в нещата, с които се захваща. С дълбока вътрешна убеденост преследва изпълнението на целите и приема работата като лична кауза.

 • Румен Проданов, Управител на клон Благоевград – награда заRumen Prodanov Front Page най-добре аргументирана номинация за колега – за номинацията на Георги Монев, зам.-управител на клон Благоевград.

Наградата се присъжда от компетентно и независимо жури в състав ръководители на дирекции „Маркетинг и реклама”, „Корпоративни комуникации” и „Вътрешен контрол”.

Румен Проданов се присъединява към Fibank на 4 януари 2016 г., откогато заема длъжността Управител на клон Благоевград. С високата си ерудиция, стил и истински талант в общуването, Румен бързо успя да спечели сърцата ни.

Преди да стане част от екипа на Fibank Румен Проданов е заемал различни мениджърски позиции на национално и международно ниво. Той има бакалавърска степен по Бизнес администрация от Американски университет в България и магистърска степен по финанси от ЮЗУ, Благоевград.

Наградените за първото четиримесечие на 2016 г. се превърнаха в истински звезди в екипа си. Техните имена, истории, успехи и постижения достигнаха до всички от голямото семейство на Fibank.

 Програмата „Заедно можем повече“ набира скорост. Все повече служители се включват активно, като представят позитивния личен пример на много и различни свои колеги. Програмата създаде прекрасни нови възможности да изграждаме и развиваме позитивна и продуктивна работна среда, в която ценим и насърчаваме високия стандарт на комуникация и взаимодействие с клиенти, колеги и партньори.

Данира Доспевска-Шаренкапова

Данира е мениджър „Корпоративни комуникации”. Чрез блога на Fibank тя се грижи да получавате полезна и актуална информация от банковата сфера. Интересува се от развитието на дигиталните комуникации, информационните технологи и новите възможности, които те предоставят на потребителите.

Коментари

Коментирай