След детайлно проучване на финансовите резултати на ПИБ и одобрение от Европейската комисия, през юли тази година подписахме договор с германската инвестиционна банка KfW за кредитна линия за финансиране на малкия и среден бизнес в България. Договорът бе сключен за срок от 5 години и е в размер от 10 милона Евро. Кредитната линия се финансира и от Банката за Развитие към Съвета на Европа. Множество фирми вече са се възползвали от кредитите, отпуснати по тази програма.

По тази кредитна линия ПИБ насърчава предоставянето на дългосрочни инвестиционни кредити за малкия и среден бизнес с подкрепата на ЕС. Максималният размер на кредита може да бъде 250 000 евро. Нашият Директор „Малки и средни предприятия" Надя Кошинска коментира, че по този начин банката предоставя възможност на по-голям брой фирми да се възползват от възможността за финансиране. До сега от кредити по тази програма са се възползвали множество фирми от цялата страна, като предимно от градовете -София, Пазарджик, Силистра, Смолян, Благоевград, Габрово, Търговище, Велико Търново, Варна и Бургас.

Кредитната линия предлага много изгодни условия, покриващи се с потребностите на клиентите.Фирмите получават дългосрочно инвестиционно кредитиране - минималния срок на кредитите е пет години. Кредитна линия е много подходяща за финансиране на инвестиционни проекти на фирми, кандидатстващи за средства отпускани от Европейските програми. Отпускат се също и дългосрочно финансиране по различни инвестиционни проекти, в това число закупуване и ремонтиране на търговски площи и офиси, закупуване на машини и съоръжения, транспортни средства както и изграждане или реновиране на производствени и складови бази. Отпускат се също средства и за закупуване на обработваема селскостопанска земя, земеделска техника и инвентар.

Голямо улеснение за клиентите на ПИБ е, че за кредити по тази програма може да се кандидатства във всеки офис на Банката чрез попълване на стандартно искане за кредит". Допълни г-жа Кошинска.

Можете да задавате вашите въпроси към Надя Кошинска, Директор "Малки и средни  предприятия"

Коментари

  1. Здравейте, г-жо Кошинска - моля за насока за следното: имам ателие, което трябва да ремонтирам и да закупя някои неща за него, предимно фото техника. Мога ли да получа финансиране за такава дейност по тази схема?
    Много благодаря предварително!
    Мария

  2. @ Dodo, Да наистина така е, междуфирменото задлъжняване е актуална тема, но с така наречения от Вас "супер продукт" се предлага решение и на този проблем. При одобрението на всеки инвестиционен кредит по тази програма, може да се отпуснат до 30 % от общата сума на инвестиционните разходи за оборотни средства, като сбора от двете не може да бъде по-голям от 250 000 Евро. Поздрави. Румен Бакърджиев Зам. Директор "Кредитиране на МСП"

  3. Супер продукт в добър момент за Българската икономика. Защото все повече малки фирми ще имат нужда по време на тази криза.
    Това е обаче само за нови проекти или матерялни инвестиции. Какво предлагате за оборотни средства тъй като сега ще има нъжда да от такива. Никоя малка фирма неиска да уволнява служители но като няма как да им плаща в момента? Как да стимолираме проблема с ликвидноста която е допълнително затруднена от междуфирменото задлъжняване дори и да има работа?

Коментирай