Финансова стабилност за Вас и близките Ви в случай на неприятни и неочаквани събития

Застраховка „Спокойствие с FiHealth“ е доброволна застраховка, която кредитополучателите, клиенти на Fibank, могат да сключат при отпускане на кредит, както и ако вече имат отпуснат кредит от банката. Застраховката ще покрие задълженията на клиента към банката при възникване на непредвидени и неприятни събития, които възпрепятстват изплащането на кредита.

Застраховка „Спокойствие с FiHealth“ осигурява:

  • Покриване на задълженията на клиента към Първа инвестиционна банка в случай на загуба на живот в резултат на злополука или заболяване, или трайно намалена загуба на работоспособност над 70% в резултат на злополука или заболяване;
  • Улеснена процедура за сключване на договор и завеждане на претенции;
  • Срок - една година с възможност за автоматично подновяване до изтичане на срока на договора за кредит.

Защо да сключа застраховка „Спокойствие с FiHealth“?

Застраховка „Спокойствие с FiHealth“ гарантира, че кредитните задължения няма да бъдат прехвърлени на наследниците на кредитополучателя, в случай на възникване на неприятни събития. Тази тежест се поема от Застрахователя.

Какъв е размерът на застрахователната премия?

Застрахователната премия е годишна и се заплаща от застрахованото лице. Тя се определя от размера на кредита, определен към началото на всяка застрахователна година. Годишната застрахователна премия е 0,495 % без данък по ЗДЗП от размера на кредита в началото на всяка застрахователна година за клиенти, застраховани при стандартни условия (без декларирани заболявания). Годишната застрахователна премия може да бъде завишена за клиенти, които подлежат на индивидуална оценка (с декларирани заболявания). Върху застрахователната премия се заплаща дължимият данък в размер на 2%.

  • Пакет Стандарт – покриване на задълженията на клиента към Fibank в случай на загуба на живот и трайно намалена загуба на работоспособност над 70% без право на работа, в резултат на злополука или заболяване. Годишна застрахователна премия – 0,505% с включен данък от размера на кредита. Премията е включена в погасителния план на кредита и се заплаща всеки месец заедно с погасителната вноска.

Пример: При потребителски кредит в размер на 15 000 лв. и срок на погасяване 10 години, застрахователната премия за всичките 10 години е в размер на 454,35 лв. или по-малко от 4 лв. на месец, или 13 стотинки на ден. При ипотечен кредит в размер на 120 000 лв. и срок на погасяване 30 години, застрахователната премия за всичките 30 години е в размер на 10 754,42 лв. или по-малко от 30 лв. на месец, или по 1 лев на ден.

  • Пакет Стандарт Плюс – покриване на задълженията на клиента към Fibank в случай на загуба на живот, трайно намалена загуба на работоспособност над 70% без право на работа, и временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване. Годишна застрахователна премия – 1,02% от размера на кредита. Премията е включена в погасителния план на кредита и се заплаща всеки месец заедно с погасителната вноска.

Пример: При потребителски кредит в размер на 15 000 лв. и срок на погасяване 10 години, застрахователната премия за всичките 10 години е в размер на 908,70 лв. или по-малко от 8 лв. на месец, или 26 стотинки на ден. При ипотечен кредит в размер на 120 000 лв. и срок на погасяване 30 години, застрахователната премия за всичките 30 години е в размер на 21 508,84 лв. или по-малко от 60 лв. на месец, или 2 лева на ден.

Как да сключа застраховка „Спокойствие с FiHealth“?

Застраховката може да бъде сключена във всеки офис на Първа инвестиционна банка и се предлага само за кредитополучатели на Банката.

*Застраховка „Спокойствие с FiHealth“ се предлага от FiHealth Застраховане, застрахователната компания на Първа инвестиционна банка, специално за клиенти на Fibank със сключен договор за потребителски или жилищен/ипотечен кредит.

Данира Доспевска-Шаренкапова

Данира е мениджър „Корпоративни комуникации”. Чрез блога на Fibank тя се грижи да получавате полезна и актуална информация от банковата сфера. Интересува се от развитието на дигиталните комуникации, информационните технологи и новите възможности, които те предоставят на потребителите.

Коментари

Коментирай