За какво спестявате? Отговорът на този въпрос за всеки е различен. Някои спестяват за автомобил, други за собствено жилище, трети за вила на морския бряг, а други - за да осигурят на децата си престижно образование. Общото между всички тези хора е необходимостта от средства, за да постигнат целите си. Докато успеят да ги набавят обаче, те са изложени на ерозиращия ефект на инфлацията, която всяка година отнема от постигната стойност на спестяванията им. Според данни на НСИ за месец август годишната инфлация в страната е 4.1%.

Докато заделя необходимите средства, всеки е виждал как във филми като емблематичния “Уолстрийт” или “Преследване на щастието” парите правят пари и носят високи печалби на главните герои. Въпреки че едва ли е имало някой, който да не иска да влезе поне за миг в кожата на героите и да изпита емоциите на борсовите успехи, не всеки притежава необходимите познания или професионалната квалификация за това. От скоро обаче това вече не е проблем. Българският потребител на финансови продукти вече може да се възползва и от една нова услуга на Fibank – Доверително управление на неговите активи.

Доверителното управление на активи представлява услуга, при която вложителят предоставя за управление на банката определена сума пари. Тази услуга е подходяща за физически и юридически лица, разполагащи със свободни суми в размер най-често над 30 000 лева и които са готови да поемат определен риск в търсене на по-висока доходност от средствата си. Това, което трябва да направи клиентът, е да заяви желанието си за използването на тази услуга и да се срещне с портфолио мениджърите, инвестиционните консултанти и анализатори на банката. В зависимост от неговите конкретни цели и инвестиционни ограничения те ще му предложат най-подходящата инвестиционна стратегия. На база на нея ще изградят портфейл, в който сумата, поверена за управление, ще бъде разпределена в различни финансови инструменти.

Тук е мястото да се отбележи, че доходността в този случай не е гарантирана и зависи от доходността на избраните финансови инструменти. В зависимост от толерантността към риск, която е индивидуална за всеки клиент, в портфейла му преобладават повече инструменти с висок риск като акции или с минимален като облигации. От готовността за поемане на риск зависи и доходността, която може да постигне конструираният портфейл. Все пак поетият риск освен печалби може да доведе и до по-дълбока обезценка на средствата в портфейла. Ето защо професионалистите преди да конструират портфейла на клиента, определят неговия инвеститорски профил и информирайки го за потенциалните опасности, които крият различните финансови инструменти, му помагат да стигне до оптималното ниво на риск, което може да си позволи да поеме. Освен поемането на риск другият ключов момент, който инвеститорът трябва да определи, е времевият интервал, за който би искал да постигне определена доходност.

В редица развити страни доверителното управление и инвестициите в колективни инвестиционни схеми съставляват приблизително една пета от спестяванията на населението. Според проведено от агенция Алфарисърч изследване сред българското население близо една трета от изследваната съвкупност споделя определена склонност към използване на по-рискови спестовни продукти с цел получаване на по-висока доходност.

Въпреки че за България доверителното управление на активи е сравнително нова и слабо застъпена услуга, тя тепърва ще се налага сред потребителите. Според анализите на редица портфолиомениджъри ниските оценки на не малко борсово търгувани компании у нас и в чужбина и подценената стойност на редица финансови инструменти предоставят добра възможност за осъществяване на инвестиции на ниска цена, които могат да се отплатят на притежателите им в бъдеще с добра доходност. И както банкерът от Уолстрий Гордън Геко би казал: За да се превърнат в реалност планираните дългоочаквани покупки обаче, желанието да спестяваш не винаги е достатъчно, от не по-малко значение е и как се управляват спестените средства.

*Представената информация е само с рекламна цел и не съдържа препоръки за конкретни действия или бездействия, насочени към инвеститорите. Нейното съдържание цели единствено предоставяне на повече информация на настоящите и бъдещи клиенти на ПИБ АД в качеството й на инвестиционен посредник относно същността и характеристиките на доверителното управление на инвестиционен портфейл.

Коментари

Коментирай