В края на август 2019 г. борсовите котировки на златото нарастнаха за един месец с 8% или 108 евро за тройунция.  През изминалия едногодишен период цената на благородния метал се увеличи с 35% или 360 евро за тройунция. Рекорд за всички времена бележат постиженията на златото в евро – през последните дни на август борсовите котировки бяха около 1400 евро за тройунция, като изпревариха най-високите нива на цените от 2011 г.  

Фиксингът в долари – около 1540 USD - се доближава до нивата от последната „треска за злато“ 2011-2013 г.

На какво се дължат тези своеобразни рекорди в иначе ваканционно време?

На първо място трябва да споменем валутната и търговска война между САЩ и Китай. Която не е нищо друго, освен последна фаза на поредната битка за световно господство.

От началото на 2019 г. редица събития белязаха изострянето на тона между двете страни и предизвикаха вземането на различни мерки за гарантиране на икономическите интереси на всяка от двете страни. В резултат от контролираното спадане на котировките на юана, който в края на лятото достигна най-ниските си нива за последното десетилетие, китайската икономика беше защитена от въведените нови, повишени щатски мита. Нестабилността на щатския долар, обаче, остана и тя е основната причина редица централни банки да диверсифицират валутните си резерви.

През 2018 г., например, Централната банка на Русия включи в националния портфейл от резервни валути ¼ от световните запаси от юани, за да ограничи негативното въздействие на санкциите, наложени от САЩ и ЕС върху финансовата и икономическата система на страната.

Увеличаване на дела на златото в националните резерви

Държави като Китай, Русия, Казахстан, Турция и др. непрекъснато увеличават дела на златото в националния си резерв. А ЕЦБ и редица европейски национални банки през тази година няма да подновят т.н. Споразумение за златото (CBGA), сключено през 1999 г. с цел координиране на планираните продажби на злато от европейските централни банки. Споразумението е подновявано три пъти - през 2004 г., 2009 г. и 2014 г., като през този период цената на ценния благороден метал е нарастнала около пет пъти. Страните, подписали споразумението, не са продавали значителни количества злато и дори обратното, представляват купувачи на пазара на злато.

Определено златото е важна и неизменна част от световните валутни резерви и в наши дни, защото продължава да играе ролята на хедж срещу рецесиите. Интересно е да споменем, че в момента САЩ са на първо място в света по количеството на притежаваното злато, което съставлява 75% от валутния резерв на страната. На второ място в тази класация е Германия, като златото в нейния резерв е 69% от него. За сравнение, в Китай, който вече е на шесто място в света по притежавано злато, то представлява едва около 3% от валутните резерви на Китайската народна банка. По думите на някои международни финансови анализатори, има още много пространство за запълване със злато, което също подкрепя нарастването на борсовите му котировки. Категорично, златото е отличен инструмент за компенсиране на бюджетните дефицити в международните разплащания дори след отпадането на златния стандарт в международните финанси.

Интересно е да отбележим, че през първата половина на 2019 г. световните банки са увеличили запасите си от златни кюлчета до 375 тона. Очаква се до края на годината количеството на придобитото от централни банки злато да достигне 725 тона, което ще бъде рекорд за последните 60 години.

Глобалното забавяне на икономиката и страхът от навлизане в нова рецесия също тласкат цената на златото нагоре. А индикатори има достатъчно – германската икономика, която е най-значителната в европейското икономическо пространство, определено забавя темповете си, подобен процес се забелязва и във Франция и Италия. Картината е сходна и в САЩ, където за първи път от 2008 г. насам ФЕД понижи лихвените проценти.

По думите на редица анализатори, периодът от забелязването на първите индикации за рецесия и нейното пълно развитие може да отнеме до 12 месеца. В САЩ очакват тя да се прояви около април-май 2020 г. В тази ситуация златото представлява стабилен хедж срещу очакваната рецесия. Роля, която вече изигра блестящо в периода 2007-2009 г. В стратегически план влияние върху цената на златото оказва и дългогодишния сериозен конфликт между САЩ и Иран в областта на ядрените технологии. Но, да се върнем в Европа.

Брекзит

Основната тема, горещият въглен в края на лятото, обаче, е Брекзит. Светът се люшка между смяната на министър председателя на Великобритания, новината за удължаване на парламентарната ваканция, различните варианти на споразумение с ЕС, все така неприемливи, както за ЕС, така и за Британския парламент. Трудно може да се предвиди изходът от тази сложна ситуация, без прецедент в международната политика. Едно е ясно: и тук златото би могло да подкрепи инвестиционните портфейли срещу финансовата несигурност и нестабилност. В края на август, например, дори само едно вътрешнодържавно решение, свързано с работата на парламента, доведе до спад на котировката на британския паунд спрямо основните валути с почти 1%. А движението на британската валута при твърд Брекзит без споразумение с ЕС е непредвидимо. То, обаче, несъмнено ще повлияе върху цената на златото, тъй като британският паунд е една от трите основни валути, в които вече 100 години се котира благородния метал на Лондонската метална борса.

Миннодобивната индустрия

Извън макроикономическите фактори, които влияят върху цената на най-популярния благороден метал от древността до наши дни, развитието на миннодобивната индустрия е също важен елемент при формирането на борсовите котировки. Особено в наши дни, когато тази промишленост е пряко свързана със света на финансите чрез редица съвременни инструменти. И тук реалността подкрепя постоянното нарастване на цената на златото, тъй като се очаква бъдещият му добив постепенно да намалява. Находищата с висока концентрация на злато в добиваните руди се изчерпват, няма нови големи инвестиционни проекти в тази сфера.

Заключение

На този фон актуалните нива от около 1400 евро и 1500 щатски долара за троунция може да се окажат само тестови към покоряването на нови върхове, особено в европейска валута. Във време на почти повсеместна несигурност, търсенето нараства, тъй като притежаването на инвестиционно злато, доказано представлява качествен буфер за преодоляване на различни сътресения – политически, икономически и дори природни.

Движение на цената на златото за последните 15 години. Източник: Gold price

Валентина Григорова-Генчева

Доц. д-р Валентина Григорова-Генчева работи за Първа инвестиционна банка от 2001 г. Тя създава и ръководи единствения по рода си в България банков департамент, специализиран за сделки с благородни метали, инвестиционни консултации и нумизматични експертизи. От 2008 г. води магистърски курс от лекции на тема „Културното наследство: пазар и инвестиции” в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2016 г. води магистърски курс "Пазари и инвестиции в благородни метали" във ВУЗФ.
Автор е на публикации в областта на историята, археологията и нумизматиката. Валентина води рубриката „Злато и нумизматика”, в която Ви запознава с актуалното от света на благородните метали и монетите, и отговаря на Ваши въпроси, свързани с тях.

Коментари

Коментирай