Вече ни питахте как ще се отрази въведеният данък върху лихвите от депозити върху Вашите спестявания. Ето го и нашия отговор.

Промените засягат всички депозити, които са сключени за определен срок, независимо от датата на сключване на договора, но с падеж след 31.12.2012 г., както и независимо дали лихвата се изплаща авансово (при откриване на депозита или всеки месец например), или на падежа на депозита. Лихвите по разплащателните сметки и другите видове безсрочни сметки не се облагат с данък съгласно приетия закон.

За Ваше улеснение ще разгледаме няколко примера и ще дадем няколко дефиниции.

1. Депозитът е срочна форма на спестяване, а срокът може да е от няколко дни до няколко години. Например Вие имате депозит със срок 12 месеца – т.е. внасяте средствата си по сметка при нас и на датата на падежа на депозита (края на 12-я месец от датата на сключване на договора) за вложените средства получавате договорената с банката лихва. Когато изтече срокът на депозита, можете да изтеглите средствата или да ги прехвърлите в нов депозит и да продължите да спестявате. Условията на някои депозити разрешават да се внасят и теглят средства по всяко време (нашите депозити можете да разгледате тук). В случай че сте избрали едногодишен депозит и сте го открили със сумата от 5000 лв. при годишен лихвен процент 5.7%, в края на дванадесетия месец (дата на падеж), при условие че не сте нарушили условията на договора, ще получите лихва в размер на 256.50 лв. Тя е равна на разликата от начислената лихва по депозита в размер на 285 лв. и удържания данък върху лихвата (10%) в размер на 28.50 лв.

2. Можете да спестявате и с безсрочни сметки – спестовни сметки, детски влогове или дори разплащателни сметки. Те се откриват с цел събиране на средства за по-дълъг период от време. Също така е важно, че можете по всяко време да внасяте средства или да теглите. При откриването на спестовната сметка или детския влог получавате и специална спестовна книжка, в която се отразяват всички движения по сметката. Ако изберете да спестявате в разплащателна сметка, ще получите едновременно доходност и в същото време удобен достъп до своите средства – във всеки един клон на банката или чрез Виртуалния клон. Имате и допълнително удобство - не трябва да следите крайни срокове и да подписвате нови договори.

А сега да обсъдим лихвите, как се начисляват и кога се дължи данък върху тях.

Обичайно лихвата по депозитите се изплаща на датата на падежа, посочена в договора. Ако Вашият депозит например е „Свободен депозит” със срок 12 месеца и сте сключили договора и открили сметката на 15.02.2012 г., данъкът от 10% ще бъде начислен върху цялата сума на лихвата, която ще получите на 15.02.2013 г. (датата на падежа на депозита).

При други депозити лихвата се изплаща авансово – например всеки месец или при самото откриване на депозита. Да приемем, че сте открили такъв шестмесечен депозит на 06.08.2012 г., т.е. неговият падеж ще е на 06.02.2013 г. Лихвата получавате всеки месец по своя сметка. И в този случай данъкът ще се начисли на датата на падежа върху цялата сума на лихвата, изплатена през периода от 06.08.2012 до 06.02.2013 г. Причината за това е, че при авансово изплащане на дохода той се счита за придобит на датата на падежа на депозита. И тъй като в нашия пример падежът се пада след 31.12.2012 г., данъкът ще бъде начислен върху получената лихва за целия период, въпреки че голяма част от нея сте получили преди края на тази година.

В следваща публикация ще Ви представим два наши нови продукта със спестовен елемент, гъвкаво комбиниран с удобствата на разплащателните сметки.

Коментари

 1. Аа вече изложих моята позиция по въпроса. Без да съм чел закона съм сигурен, че банката може да защити вече начислените лихви по Свободните депозити преди влизането на закона. Дали с фиктивен акт на изплащане на лихвите като ги вкара в сметките, дали с обсъждането на този казус с юристите в НАП.
  Бих се радвал на отговор от Customer Support.

 2. @Иво, и аз имам свободен депозит. Той наистина се различава от другите депозити по това, че можеш да изтеглиш лихвата си по всяко време. При всички депозити лихвата се определя ден за ден, иначе как ще знаят колко пари да ти дадат на падежа? Така че независимо дали сме със свободен депозит или с някакъв стандартен, ако падежа е през тази година, дължим данък върху лихвата. Това казва закона, това правят и банките.

 3. @Теодора
  При нас няма проблем. Всеки, който, се интересува за по-добро вложение на натрупани парични средства, има възможност да ги използва по най-печеливш начин като инвестиция някъде, където сметне, че това ще стане.
  А, дали това ще стане е вече въпрос на много неща. /Н-р се променят закони с ущърб на вложители от преди 3 години, когато те не са имали хал хабер, че тези вложени средства ще бъдат обложени за целия период, ако падежа им е след 01.01.2013г./
  Затова е и този блог, където си споделяме мнения и не го налагаме.
  А, между другото вярно, че този данък не са го приели банките, но той е приет с пасивното им съгласие, почти съм убеден в това /все пак е субективно мое мнение/.
  Затова реагирам своевременно, и засега не съм сгрешил.
  Информирайте се, и не търсете чувства.
  И, аз харесвам момичетата на фронт офиса на ПИБ.

  1. Здравейте, Максим! Банките като страна по договорите за депозит изразиха мнението си чрез Асоциацията на Банките в България, но решението се взема от Правителството. Нашият блог е действително за това - да споделяме мнение и да обсъждаме банковите продукти и услуги. Затова и сметнахме за необходимо да Ви представим данъка върху лихвите, за да сте наясно как той засяга Вашите спестявания в банките. Благодарим Ви за участието в дискусията! :)

 4. Относно комантара на "Иво Евтимов" наистина ако имам депозит които изтича първите дни на 2013 година напрактика акумулиран през 2012 не е редно да се плаща данък 10% с новия закон.
  Име нещо доста недерно в него.

 5. @Теодора,
  Дали прочетохте моя въпрос? А запозната ли сте с условията на "Свободния депозит"? Опасявам се, че отговорите са "не"... Свободния депозит е малко по-странен като условия от останалите срочни депозити. Разликата е, че при другите срочни депозити лихвата се дължи САМО на падежната дата - ако си изтеглите парите преди падежа, банката не дължи лихвата.
  При Свободния депозит банката начислява лихва ВСЕКИ ДЕН на сумата, която има към тази дата в сметката. И лихвите могат да се изтеглят по всяко време.
  Та въпроса си стои - защо лихвите ПРЕДИ влизането на закона в сила, да подлежат на новия данък, като те са дължими преди влизането му в сила?

 6. Здравейте,
  Искам да попитам относно 3 годишен депозит "Рекорд" чийто падеж е чак през 2015 година. Как ще се начисли тази лихва от 10% при падеж? И ако през следващите години държавата реши да рекетира още повече хората със спестявания и направи този процент 15-20% какво се случва с депозита ми?

  1. Здравейте, г-н Иванов! При падежа на депозита ще Ви бъде удържан данъкът върху лихвата съгласно българското законодателство. Към този момент то изисква удържане на данък в размер на 10% от получената лихва по срочни влогове.

 7. Добър ден ,имам 1 въпрос по моя депозит ,договора с банката ми е от 07 08 2012 за 6 месечен депозит и изтича на 07 02 2013 ,в договора с банката никаде не е споменато за данак 10 % върху лихвата , защтото този закон е приет след това . въпроса ми е ,какво става с този договор ,банката няма да го изпални или се счита за невалиден ??? благодаря предварително за отговора

  1. Здравейте, г-н Корновски! В договора, който сте получили при откриването на депозита, са описани параметрите и конкретните условия на депозита. За въпросите, които не са изяснени в договора, се прилагат конкретните разпоредби на действащото българско законодателство. В този случай закон дефинира и налага данък върху лихвите от депозити, чийто падеж е след 31.12.2012 г. Като страна по договора за депозит банките са задължени да удържат данъка. Разбира се, при обсъждането на новия данък Асоциацията на Банките в България е изложила пред Правителството позицията си по въпроса за депозитите, открити преди влизането в сила на данъка върху лихвите, но приетото решение засяга и тях. Поздрави!

Коментирай