Клиентите на Fibank (Първа инвестиционна банка) могат да се възползват от възможностите на иновативния продукт за физически и юридически лица – „Златен портфейл“, с нова срочност от 36 месеца. Освен атрактивната възможност за доходност, която той предлага, вложителите получават и безплатен пакет „Моят избор онлайн“ за срока на договора.

Специално създаденият портфейл инвестира във финансови инструменти и до 10% в злато. Доходността на продукта е обвързана с цената на златото. При повишаването й с 10% и над 10% за периода на договора, на падежа банката изплаща главницата + доходност в размер на 3% за целия период върху сумата на договора. При повишаване на цената на златото с по-малко от 10%, при спад в цената или когато няма промяна за периода на договора, на падежа се изплаща само размера на предоставената сума (главницата). Така например, при инвестирането на 100 000 евро в 36-месечен „Златен портфейл“ и повишение на цената на златото с 20% за 3 години, на падежа доходността ще бъде 3 000 евро.

На разположение на клиентите на Fibank са още 24-месечният „Златен портфейл“, както и „Еко портфейл“, инвестиращ в облигации, базирани на зелени проекти и/или на кредити за емисии парникови газове. „Златна сметка“ пък е продукт, чрез който лесно се извършва покупко-продажба на злато (XAU), безопасно и сигурно. Доходността от инвестицията в злато зависи от моментната динамика на цената на актива спрямо лева, еврото или щатския долар. Повече информация за възможностите за спестявания и инвестиции във Fibank ще намерите на сайта на банката: https://www.fibank.bg/bg/chastni-lica/spestjavanija-i-investicii .

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай