В периода 21 юни – 17 юли 2012 г. проведохме онлайн изследване сред посетителите на нашата уебстраница, страницата ни във Facebook и в Twitter. В проучването взеха участие 152 души. Предвид параметрите на проведеното изследване то не претендира за представителност на събраната информация. Целта на изследването бе да установи нагласите на потребителите по отношение използването на кредитни карти. Проучването е второ по реда си, като то бе проведено със същите параметри през 2010 г., което дава основа za сравнимост на данните между двата периода.

Проведеното проучване регистрира нарастване на интереса към притежаване на кредитни карти през последните две години. Въпреки че проведеното онлайн изследване не претендира за представителност, тези данни контрастират с официалната статистика и очаквания за развитие на пазара. За по-големия брой потребители на кредитни карти сериозен принос оказва увеличаващият се брой услуги, които могат да се извършват от притежателите им, както и все по-атрактивните предложения на пазара.

Графика 1: Притежатели на кредитни карти (%)

База: 2012 г. N=152; 2010 г. N = 512

Съществен принос в увеличаването на броя издадени кредитни карти оказват и програмите и обслужването от страна на банките картоиздатели. Над три четвърти (82%) от участниците в анкетата, които притежават кредитна карта, споделят, че са напълно или в по-голяма степен доволни от услугите, които им предоставя продуктът. Този положителен резултат надгражда постигнатите през 2010 г. нива. Оценките на картодържателите на Fibank са над средните на потребителите, като над 83% от тях споделят, че са удовлетворени. За периода между двете проучвания положителните оценки на клиентите на банката бележат ръст с 6.5 пр.п.

Графика 2: Степен на удовлетвореност на клиентите от условията по кредитната им карта

База: 2012 г. N=152; 2010 г. N = 512

Основните приложения, за които най-често се използват кредитните карти, остават непроменени за последните 2 години, но тяхната употреба се увеличава. Така например пазаруването на стоки и услуги от магазин продължава да бъде водещо за потребителите. В големите вериги магазини наличието на ПОС терминални устройства за плащане с карти се е превърнало в задължително условие. Все по-голямо е и разпространението сред по-малките магазини в цялата страна.

Най-съществено увеличение за последните две години се наблюдава при потребителите, използващи кредитни карти за пазаруване в интернет. Интернет навлиза все по-дълбоко в нашето ежедневие, като в същото време се подобрява компютърната грамотност на потребителите и се увеличават търговските предложения, отправяни към тях във виртуалното пространство. Тук можем да споменем и все по-развитите умения за „сърфиране в мрежата”, които помагат на потребителите да намират най-изгодните пазарни оферти, дори и извън родното уеб пространство. От друга страна фирмите без виртуално пазарно присъствие в страната намаляват значително.

На следващо място по важност респондентите поставят възможността да извършват плащания при пребиваването си извън страната. Увеличението преди икономическата и финансова криза на доходите и значителното присъствие на чужди капитали и бизнеси в страната доведоха до увеличаване на пътуванията зад граница (служебни и лични). Това от своя страна породи и необходимостта от по-честото използване на кредитните карти като средство за разплащане. С влошаването на икономическата конюнктура потребителите започнаха да стават несигурни в бъдещите си доходи и да отлагат планувани лични пътувания извън страната. От друга страна, бизнесът реагира на кризата, като съкрати част от своите разходи, включително и такива за командировки и обучение на служители в чужбина. Положителните сигнали за възстановяване на икономиката на страната от последните тримесечия бавно се пренесоха и в увеличаване на пътуванията на българите в чужбина. Според данни на НСИ пътуванията на български граждани в чужбина през май 2012 г. са 348.4 хил., или с 5.0% повече, отколкото през април, и с 4.6% над регистрираните през май 2011 година. Така в следващите 1–2 години може да се очаква този фактор да оказва съществено влияние при вземането на потребителски решения за издаване на кредитни карти.

Графика 3: Дейности, за които основно се използва кредитната карта (%)*

*Сборът на процентите надвишава 100, тъй като запитаните са посочили повече от един отговор

Лекотата, с която кредитните карти навлизат в ежедневието на потребителите, може да бъде индикатор за настъпващата промяна в начина на разплащанe и поставя все по-голям акцент върху безналичните трансакции. Вече все по-рядко ще срещаме в собствените си портфейли книжни пари, а пазаруването ще се извършва само с кликване на мишката. Разработените високи нива на защита дават сигурност на потребителите, че никой освен тях няма да има възможност да се разпорежда с техните пари. Всичко това обрисува безоблачни очаквания за развитието в сегмента на кредитни карти, като потребителите могат да очакват все по-големи промоционални отстъпки и пакетни услуги, добавени към техните карти.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай