Началото на годината дава индикации за раздвижване на пазара на жилища в страната, като продължава тенденцията на спад на лихвените нива по кредитите, предлагани от банките в страната. Данните на БНБ показват, че през месец март 2014 г. спрямо март 2013 г. средният лихвен процент по жилищните кредити в левове се понижава 0.32 пр.п. до 6.64%, а по жилищните кредити в евро нараства с 0.22 пр.п. до 7.09%.

Продължаващият спад на лихвите и облекчаването на изискванията в офертите по кредитите, които се предлагат на пазара, повишават търсенето на жилища, а това се прехвърля и на цената на имотите. По данни на НСИ индексът на пазарните цени на жилищата за първото тримесечие на 2014 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г. е 100.2%, т.е. средното увеличение на пазарните цени на жилищата е 0.2%. Това е второ повишение на индексът от пика на кризата (q3, 2008 г.). Предходното регистрирано от националната статистика повишение е през първото тримесечие на 2012 г. На годишна база индексът на пазарните цени на жилищата се запазва на предходните си нива.

През първото тримесечие на 2014 г. спрямо предходното е регистрирано увеличение на цените в 18 от областните градове, като увеличението е по-значително в Стара Загора и Велико Търново – по 1.3%, Ловеч – с 1.1%, и във Враца – с 1.0%. В останалите 9 областни града и област София е регистрирано намаление на цените. Средната пазарна цена на жилищата за страната през първото тримесечие на 2014 г. е 866.44 лв./кв. метър. Най-високи са средните цени в следните областни градове: София – 1 463.17 лв./кв. м, следвана от Варна – 1 370.00 лв./кв. м, и Бургас – 1 110.33 лв./кв. метър.

Графика. Индекс на пазарните цени на жилищата в страната (посочените данни са на тримесечна база)

grafika

Източник: НСИ

Друг  фактор, оказващ натиск на цените на жилищата в посока нагоре, е броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради. По предварителни данни на Националния статистически институт техният брой през четвъртото тримесечие на 2013 г. е 576. Спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. сградите са със 103 по-малко, или с 15.2%, а регистрираното намаление на новопостроените жилища в тях е с 18.9%. Това понижава предлагането на жилища под нивото на тяхното моментно търсене и по този начин цената на имотите започва да нараства.

Следвайки данните, които отчита НСИ и запазването на тенденцията за намаляване на средните лихвени проценти по жилищните кредити, може да се очаква повишаването на цените на жилищата да продължи трайно, а към края на годината дори да се ускори. Това прави моментните условия за закупуване на жилище много по-благоприятни за потребителите в сравнение с бъдещите, тъй като могат да закупят имот на по-ниска цена, а оттук респективно и да имат нужда от по-малко заемни средства.

През изминалия месец Fibank предложи на потребителите един от най-гъвкавите жилищни кредити - "Право на избор". Предложението е с 0% лихва за първата година и с ниска фиксирана лихва за втората и третата година – от 6.5%. Кредитът дава пълна свобода и спокойствие на клиентите, както и опция за възстановяване на 1% годишна лихва върху кредита в края на всяка година. Клиентите на банката могат да използват и опцията за гратисен период от 12 месеца на всеки 5 години от срока на кредита след първата година. Гратисният период се ползва при нужда и им предоставя допълнителна сигурност, в случай че се появят временни финансови затруднения.

 

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай