През 2018 година Fibank отбелязва своята 25-годишнина. От учредяването й на 8 октомври 1993 г. досега банката винаги се е стремяла да бъде пионер в предлаганите на клиентите продукти и услуги. 25 години, в които първи сред банките предложихме Виртуален банков клон, открихме първия ни клон в чужбина, спечелихме множество награди за „Банка на клиента“ и развихме банкирането в съответствие с най-новите технологии и тенденции. Специално за читателите на „FibankNEWS“ и блога на банката се опитахме да съберем фактите от историята на Fibank, с които се гордеем и причините, заради които се превърнахме за всеки от клиентите ни в „Моята банка“.

2001 г. – първият Виртуален банков клон в България от Fibank

Днес няколкостотин хиляди клиенти на Първа инвестиционна банка използват ежедневно системата за електронно банкиране Моята Fibank. Чрез своя компютър или мобилно устройство те безпроблемно могат да нареждат преводи, да откриват и закриват разплащателни сметки и депозити и да получават извлечения по карти. Началото на интернет банкирането сред банките в България поставя Fibank през 2001 г. със стартирането на първия Виртуален банков клон (ВБК).

Преди 17 години средствата за достъп на клиентите до електронно банкиране са много различни от съвременните. Първият Виртуален клон на Fibank е уеб-базиран, като достъпът се извършва с потребителско име, парола и усъвършенстван електронен подпис през адрес: https://e-fibank.bg.

Достъпът се осигурява на база подадено онлайн искане от клиента, което се потвърждава в офис на банката, а клиентът след това инсталира от същия компютър и със същия браузър, с който е направено искането, електронен подпис. Ако се налага да се ползва интернет банкиране от няколко устройства, е необходимо подписът да се ескпортира от ползвания браузър на единия компютър и да се импортира в браузъра на другия.

В първия Виртуален банков клон на Fibank клиентите имат достъп до следните функционалности:

 • Управление на вече съществуващи сметки, както и възможност за откриване на нови – разплащателни (наричани тогава още текущи) и депозитни  сметки;
 • Справка в реално време за състоянието на сметките и извлечение по сметка. Извлечението включва пълното движение с пресметнати общи суми за приход и разход по сметката;
 • Заявки за издаване на дебитна карта по сметка, открита във ВБК;
 • Извършване на платежни нареждания, вкл. и спешни такива;
 • Извършване на вътрешнобанкови и международни валутни преводи;
 • Договаряне на валутен курс и извършване на покупко-продажба на валута;
 • Искания за незабавно инкасо в полза на клиента (съгласно тогавашната терминология за платежните услуги).

С годините първият Виртуален банков клон претърпява своето развитие:

 • През 2007 г. започва използването на универсални електронни подписи (УЕП), а използването на софтуерни електронни подписи (издадени по индивидуална политика на банката) се ограничава само за преводи между собствени сметки и за преводи към предварително обявени в офис на банката контрагенти;
 • 2009-а е годината, в която банката стартира своята екопрограма, част от която беше услугата „Моята Fibank“, която по това време е само за пасивно банкиране;
 • През 2010 г. освен УЕП за достъп до ВБК започват да се приемат и Token-и;
 • През 2011 г. е разработена нова мобилна версия на Виртуалния банков клон (e-fibank), като 3 години по-късно клиентите вече използваха на своите телефони Мобилното приложение на банката.
 • През 2017 г. е-fibank и Моята Fibank се обединяват в единната платформа за онлайн банкиране – Моята Fibank.

Fibank продължава да работи за осигуряването на по-бързи, сигурни и лесни операции на клиентите в системата за електронно банкиране Моята Fibank. В тази посока е и новата възможност за банкиране посредством софтуерен Token.

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай