Първата фондова борса

През 11 век Франция понятието „валутен брокер" е било свързано с управление и предписания за дълговете на селскостопанските общности към банките. Тъй като тези хора са търгували с дългове, те могат да бъдат определени като първите брокери във финансовата история.

Някои източници предполагат, че произходът на термина „борса" произлиза от латинското bursa, което означава чанта, портфейл. Едната версия за раждането на термина е в столицата на Западна Фландрия - Брюж през 13 век. Пред къщата, в която се събирали на срещи търговците, като знак, уведомяващ за текущото събрание, били поставяни един или три висящи портфейла.

По-вероятно е обаче терминът да води началото си от регулярните събирания на брюжските търговците на стоки в къщата на човек на име Ван дер Бурс в края на 13 век. През 1309 г. те институционализират тези неформални до този момент срещи и ги превръщат в „Борсата на Брюж".

Идеята бързо се разпространява из цяла Фландрия и съседните страни и скоро „борси" се отварят в Гент и Амстердам.

Къщата на семейство Бурс на Влаамингщтрат Брюж е единствената в света търговска борса чак до 1415 г. По тази причина се смята, че названието „борса" е производно на фамилното име на семейство Бурс.

В средата на 13 век венецианските банкери започнали да търгуват с държавни ценни книжа. През 1351 г. Венецианското правителство обявява извън закона разпространителите на слухове за падането на цената на държавните книжа. Постепенно през 14 век в Пиза, Верона, Геноа и Флоренция също се появяват хора, които започват да търгуват с ценни книжа. Търговията в тези независими градове-държави е била възможна единствено поради факта, че са управлявани от съвет, съставен от влиятелни граждани, а не от херцог.

Амстердамската фондова борса

В Холандия по-късно се появяват акционерните дружества, които позволяват на притежателите на акции да инвестират в рискови начинания, като споделят както печалбата, така и загубите от тях.

Смята се, че Амстердамската фондова борса е най-старата в света. Основана е през 1602 г. от Холандска Източно Индийска Компания за продажба и закупуване на отпечатани от компанията акции и облигации. По-късно приема името Амстердамска борса и е първата, която формално започва да търгува с ценни книжа.

Лондонската фондова борса - „Времето на борсата и други работи"

Лондонската фондова борса е една от най-старите в света и историята й може да бъде проследена 300 години назад във времето. През 1698 г. в „Кафенето на Джонатан", Джон Кастейн съставя списък с цени на стоки и акции, наречен „Времето на борсата и други работи". Той е най-ранното доказателство за организирана търговия на ценни книжа в Лондон.

С това кафене и името му е свързана голяма част от историята и развитието на Лондонската борса. Повече от 70 години то е използвано като място за срещи на брокерите и търговия с акции.

Първите дами в борсовата търговия

Първите дами-брокери са допуснати до фондовия пазар едва през 1973 г. на Лондонската фондова борса. Съобщението за предоставяне на равни права на мъжете и жените да търгуват на стоковия пазар е направено на 1 февруари.

Години наред се водят кампании, които да доведат до настоящото нормално и равнопоставено възприемане на жените в търговията с акции.

Коментари

  1. Много интересно!Особенно това за дамите. Нямах и представа, че до толкова скоро не е имало брокери от женски пол!

  2. Това ми беше много интересно! Харесва ми петъчната рубрика :)

Коментирай