И през 2016 г. продължаваме да Ви представяме добрите примери в българския бизнес. Днес ще Ви запознаем с г-н Йордан Апостолов от град Добрич - собственик на фирмите: „Бул аква фиш” и „Възход – Арньо - Апостолов  -Лазаров” ООД.

Г-н Апостолов се занимава с бизнес от 1991 г. Завършил е висше образование със специалност банково дело и агроном растителна защита. Баща е на две дъщери.

Най-новите му реализирани проекти са в сферата на рибарството и рибовъдството, сред които ферма за интензивно отглеждане на аквакултури в рециркулационна система, която е единствена в Югоизточна Европа. Другите две предприятия са риболюпилня за интензивно отглеждане на костурови и други деликатесни видове риби в рециркулационна система и цех за обработка и преработка на аквакултури.

Bul aqua fish

 • Г-н Апостолов, разкажете ни за Вашия бизнес?
 • Най- общо моят бизнес е в сферата на строителството на сгради и съоръжения, управление на инвестиционни проекти, земеделие и рибарство. Всяка от гореизброените дейности е със своя специфика, изискваща определени знания и възможности.

 • Кога стартирахте?
 • Началото бе поставено в далечната вече 1991 г. с дейност в сферата на строителството на сгради и съоръжения.

 • Какви бяха трудностите в самото начало?
 • Те са били еднакви за всички ни, правещи първите стъпки в новата икономическа среда, създала се след промените през 1989 г.

 • Кой ръководи бизнеса?
 • Ръководството на всички дейности се осъществява от общото събрание на съдружниците във фирмата ни.

 • Колко служители работят във фирмата Ви?
 • Към момента даваме работа на над 90 души.

 • Разкажете ни за най-новия Ви проект?
 • Най-новите ни реализирани и реално работещи предприятия са в сферата на рибарството и рибовъдството. Изградихме и работят ферма за интензивно отглеждане на аквакултури в рециркулационна система, която е единствена в Югоизточна Европа. Другите две предприятия, които изградихме преди по-малко от две години и работят, с помощта на Първа инвестиционна банка, са риболюпилня за интензивно отглеждане на костурови и други деликатесни видове риби в рециркулационна система и цех за обработка и преработка на аквакултури.

 • Какви са плановете за развитие на бизнеса Ви? Плановете ни са свързани с ежедневното решаване на различни проблеми от всякакъв характер, както и утвърждаването ни на българския и  европейския пазар.

 • От кого получихте най-голяма подкрепа във Вашето начинание?
 • Това безспорно е семейството ми, което ме подкрепя винаги, независимо от трудностите в днешната икономическа ситуация, както в страната, така и в чужбина. Благодарен съм и на колегите, с които работим за всеотдайността в работата ни.

 • Бихте споделили с нашите читатели това, с което най-много се гордеете?
 • Човек най-много се гордее с това, което е изградил и вижда, че усилията не са били напразни.

 • От кога сте клиент на Банката?
 • От 2013 година.

 • Кое беше водещото предимство, за да изберете Fibank?
 • Най-важното е, че в банката работят специалисти, които са готови и подкрепят всяка полезна за обществото идея и дават всичко от себе си за нейната реализация.

 • Какво бихте посъветвали хората, които желаят да стартират свой собствен бизнес, но все още не са направили първата крачка?
 • Просто да вярват в себе си и в това, което правят, само така ще успеят.

 • На финала: пожелайте нещо на нашите читатели:
 • Бъдете здрави и силни, радвайте се на това, което имате и никога не съжалявайте за това, което нямате.

Bul aqua fish bul aqua fish

Данира Доспевска-Шаренкапова

Данира е мениджър „Корпоративни комуникации”. Чрез блога на Fibank тя се грижи да получавате полезна и актуална информация от банковата сфера. Интересува се от развитието на дигиталните комуникации, информационните технологи и новите възможности, които те предоставят на потребителите.

Коментари

Коментирай