На 1.06. залата на УС в сградата на ПИБ на бул. „Драган Цанков" стана арена на ожесточени държавни междуособици. Млади и амбициозни „дипломати" от екипа на клон „Витоша" начело с директора на клона самоотвержено се бориха със срокове, вътрешна конкуренция и динамично променяща се среда, за постигане на високи цели и резултати. Те трябваше да вложат всичкия си ентусиазъм и активност и да демострират отлични умения за комуникация, убеждаване, работа в екип, решаване на проблеми и управление на конфликти, за да се справят с предизвикателството на своята МИСИЯ. И го направиха по най-добрия възможен начин. Бяха толкова отдадени и въвлечени в стремежа си да се справят повече от добре, че дори забравиха за горещото време навън, за това, че е неделя, че не са лидери на партии и държави, а ... участници в обучение.

Обучението се осъществи от екип на дирекция „Управление на човешкия капитал" с основен тренер Роси Тонева и помощник тренер Йонина Миланова и протече във вид на тренинг - със симулации, ролеви игри, казуси и дискусии. Този формат създаде възможности за споделяне и обмяна на знания и опит. Особени заслуги за успеха на екипа имаше техният ръководител Чавдар Златев, благодарение на чиито стратегии и упоритост екипът се справи с не една битка и предоля не един конфликт по време на симулациите и последващите обсъждания.

В резултат на обучението, екипът на Вътрешни консултанти, Управление на човешкия капитал предостави анализ, на база на който ще бъдат планирани бъдещи действия за развитие на екипа на клона и ключовите служители. Тепърва предстои и измерване на ефективността на обучението на ниво научаване. Предстоят и още много обучения за хората в ПИБ, като банката се ангажира и ежемесечно организира такъв вид трейнинги.

Дано успеем да ги направим интересни, атрактивни и най-вече - полезни.

Защото нашият екип - екипът на Банката - заслужава най-доброто и ние си знаем, че винаги може повече. Ние от ПИБ можем повече!

Антоанета Дончева

(Дирекция "Управление на човешкия капитал")

Коментари

  1. Поздравления за добрата работа и за решението клон МОЛ- София да работи до 22ч. с клиенти.Наистина сте добър екип. И занапред това се очаква!

Коментирай