Краткият отговор на въпроса е, че почти няма разлика. Но да се заемем с по-обстойния :)

Възможните разлики между кредитните карти, които една банка издава, са свързани с лихвените условия по тях (лихва, гратисен период), къде се приемат, както и допълнителните придобивки – застраховка, бонусни програми, допълнителни отстъпки например.

Предлаганите от Fibank кредитни карти Visa и MasterCard от съответната категория (Класик и Стандарт; payWave и PayPass; Златна и Златна; Платинена и Платинена) са с еднакви характеристики. Те са с еднакви лихвени условия, еднакви годишни такси, предлагат безплатна медицинска застраховка при пътуване в чужбина при еднакви условия и пр. Единствената разлика при нашите карти е участието на MasterCard YES и MasterCard PayPass в YES – нашата бонус програма. Въпрос на време е обаче всички кредитни карти, които издаваме, да станат част от YES.

Кредитните карти, които Fibank издава, са международни. Благодарение на усилията на Visa и MasterCard днес и двата бранда карти се приемат почти навсякъде по света, където се приемат подобен тип плащания.

Изборът на кредитна карта в най-голяма степен зависи от личните Ви предпочитания. Разбира се, не е необходимо да се ограничавате. Ако вече имате издадена кредитна карта, към същата сметка можете да си издадете допълнителна карта. Т.е. ако едната е Visa, можете да си издадете и MasterCard (или обратно), която ще ползва същия кредитен лимит, но ще е с по-ниска годишна такса. Така дори и в редките случаи, в които в даден търговски обект се приема само един от брандовете, няма да се притеснявате, че не можете да платите.

Всъщност често ни задават този въпрос, затова решихме да му отговорим и тук, в блога. Благодарим на Петър, който ни предложи идеята в коментара под публикацията за настоящата ни промоция за кредитни карти.

Иван Ралчев

Иван е специалист, развиващ се в сферата на Маркетинга и Новите медии. В блога можете да откриете негови статии за различните банкови продукти. Използва активно интернет и новите технологии, затова и обича дистанционното банкиране и безконтактните разплащания. Особено любопитни са му тенденциите в мобилните разплащания.

Коментари

 1. Напротив, има такава възможност.

 2. Каква е причината да няма възможност към една сметка да се издадат две кредитни карти от различна марка.
  Пример: основна- Мастъркард, допълнителна- Виза

 3. Благодаря за бързия отговор.
  Не намерих никъде в ОУ записано, че периода на отчитане е от 19-то число на предходния месец до 20-то число на настоящия месец. Ще се радвам да ми посочите къде точно е записано това.

  1. Здравейте! Описано е в т.1.1. н) „Отчетен период” е всеки период от срока на действие на Договора, който може да бъде считано от 20-то число на всеки месец до 19-то число на следващия месец, включително, а за Карта World Elite MasterCard считано от всяко 1-во число на месеца до последно число на същия месец включително, за който Банката издава на Титуляря извлечение по картова сметка; Надяваме се, че сме били полезни. Поздрави!

 4. Краткият потребителски отговор трябва де е:
  не тече лихва. (от момента на теглене (напр. 10 лв. без други оерации) до момента на пълното погасяване на сумата (с случая на 10 лв.) преди изтичането на гратисния период) Нали така?

  1. Да, ако изтеглите 10 лева и до датата на падежа ги погасите изцяло, то лихва върху тях няма да бъде начислена.

 5. При теглене с кредитна карта MasterCard в брой от банкомат (АТМ) почва ли да тече лихва? или има гратисен период до 5-то число? и къде в общите условия пише, че няма/има лихва?
  Благодаря предварително.

  1. Здравейте! Fibank дава възможност за ползване на гратисен период за средства изтеглени от АТМ. В Общите условия тази хипотеза се намира в следната точка: "VІІІ. ЛИХВИ И ТАКСИ 8.1. За всички операции, изпълнени до размера на Текущия разполагаем кредитен лимит, отчетени през един отчетен период, Титулярят има право на Гратисен период със срок до 45 дни, а за Карта World Elite MasterCard до 50 дни. Титулярят има право на Гратисен период, само при условие, че до датата на падежа той погаси задълженията си до пълния размер на дебитното салдо (сумата за пълно погасяване), формирано по Сметката през съответния отчетен период.”

 6. А бихте ли пояснили как стои въпроса в превалутирането и по-конкретно разликите при превалутиране м/у MasterCard и VISA. При един от разговорите ми с вашия съпорт, разбрах че MasterCard е един вид с основна валута USD и покупки в евро се превалутират първо до долар и после в лев, а при VISA нещата са аналогични, като там "основната валута" била Евро - вярно ли е всичко това и бихте ли го обяснили по по-добър начин?

  1. Здравейте! Сетълментът ни с карта MasterCard e в долари, а с Visa в евро. Във финансовото съобщение сумата на трансакцията (независимо от валутата) се превалутира от Visa и MasterCard в съответната валута на сетълмент по курс, избран от тях. От друга страна Банката превалутира тази сума във валутата на сметката по курс на FIbank за деня на обработка на трансакцията в картовата система. Курсът на Fibank за обработка на картови трансакции може да се намери на следния линк http://www.fibank.bg/bg/valutni-kursove-za-kartovi-transaktsii/page/1947

Коментирай