След трусовете от миналата година, банковата система изглежда по-стабилна от всякога. Публикуваните отчетни данни на Българска народна банка (БНБ) показват, че през първите три месеца на годината ликвидните активи нарастват с 2.5 млрд. лв. до 24.7 млрд. лв., а коефициентът на ликвидност се повишава с три процентни пункта до 33.17%. Ликвидните активи най-общо казано са тези активи в банките, които могат бързо да преобразуват в пари и с тях да се разплатят с вложителите. Моментните нива на ликвидност са едни от най-високите за последните години.

 Общите активи на банковата система в края на отчетното тримесечие са 86.1 млрд. лв. като от края на 2014 г. нарастват с 1.2%. Според БНБ в края на първото тримесечие брутните кредити и аванси възлизат на 62.3 млрд. лв., от които 93% са експозиции в левове и в евро. Брутните кредити на нефинансови предприятия са 33.9 млрд. лв. Брутният размер на заемите за домакинства е 18.2 млрд. лв., като 8.9 млрд. лв. са жилищни ипотечни и 8.8 млрд. лв. – потребителски кредити.

 Отчетната статистика на БНБ показва, че темповете на спад на лихвите по кредитите се запазват. През март 2015 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с март 2014 г. с 1.09 пр.п. до 10.51%, а по тези в евро – с 1.46 пр.п. до 7.87%. През март 2015 г. спрямо февруари 2015 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0.28 пр.п., а по тези в евро – с 0.62 пр.п.

 При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.54 пр.п. до 6.10%, а по тези в евро – с 0.72 пр.п. до 6.37%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 0.62 пр.п. до 6.92%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.11 пр.п., а по жилищните кредити в евро се увеличава с 0.07 пр.п.

 графика

Графика 1 Обем привлечени средства от граждани и домакинства

Източник: БНБ

Общият размер на депозитите в края на март възлиза на 73.1 млрд. лв., от които 91.3% са в левове и в евро. Депозитите от домакинства достигат 42.2 млрд. лв., или 57.8% от депозитната

база в банковата система. Банките, на които най-голям брой български домакинства са поверили спестяванията си са Банка ДСК, Първа инвестиционна банка и Уникредит Булбанк.

За първите три месеца спестяванията на гражданите и домакинствата в Първа инвестиционна банка  са се увеличили с 341 млн. лв., което е един от най-високите обеми на привлечени средства за първото тримесечие. Това само по себе си показва, че доверието в банката нараства и все повече хора я възприемат като желан партньор.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай