Как се формира лихвата при кредитните карти

Кредитната карта е много интересен и полезен банков продукт. Той облича средства, отпуснати Ви от банката, в удобната форма на банкова карта, с която можете да плащате навсякъде – в магазини, ресторанти, бензиностанции, интернет и пр. Банката начислява лихва всеки ден единствено върху използваната сума. С тази публикация ще обясним как точно протича процесът и кога дължите лихва, но преди това да въведем три важни понятия и да зададем една стойност – отчетен период, безлихвен гратисен период, осчетоводяване на плащане и годишна лихва.

Отчетен период са дните от 20-о число на даден месец до 19-о число на следващия месец включително. В отчетния период попадат всички осчетоводени операции с кредитната карта. Настоящият отчетен период започна на 20.11 и продължава до 19.12.

Безлихвеният гратисен период се отнася за всички кредитни карти, издавани от Fibank. Той започва с датата на извършване на трансакцията и при револвиращите кредитни карти продължава до 45 дни, но не по-късно от датата на падежа. Идеята на гратисния период е, че ако в рамките му върнете цялото си задължение по кредитната карта и нямате задължение от предходен отчетен период (20.10–19.11 например), не дължите лихва на банката.

Плащанията с картата стават мигновено и ако сте абонирани за нашата услуга „SMS за авторизации с карти”, веднага ще получите известие, че плащането е било успешно. Реално обаче осчетоводяването му се извършва по-късно на същия ден или след няколко дни и дори седмици – зависи от това кога търговецът поиска сумата на плащането. Тогава то се отразява в извлечението по Вашата карта. Дотогава сумата остава блокирана по сметката на Вашата карта. Възможно е например да платите на 18.11, но плащането да се осчетоводи на 21.11. Така то ще влезе не в отчетния период 20.10–19.11, а в следващия - 20.11–19.12. Това е предимство, защото за дните между извършването на плащането и осчетоводяването му не дължите лихва.

Лихвата по кредитните карти, издавани от Fibank, при плащане с картата е 18.64% за лева и евро и 18.40 за щатски долари. Ако теглите средства на банкомат, лихвата е по-висока – 20.44% за лева и евро и 20.40% за щатски долари.

Както казахме по-горе, ако в рамките на гратисния период върнете цялото си задължение по кредитната карта за съответния отчетен период и нямате по-стари задължения, не дължите лихва. Нека вземем за пример изминал отчетен период. Ако между 20.09 и 19.10 платите с кредитната си карта 1000 лв. и до падежа на 05.11.2012 г. ги върнете и нямате стари задължения, Вие не дължите лихва на банката. Какво се случва обаче, ако не успеете да върнете цялата сума в рамките на гратисния период? Тогава банката начислява лихва. Тя се изчислява всеки ден и за всяко плащане поотделно и се смята лесно – разделяте годишната лихва (18.64% в нашия случай) на 360 (приема се, че дните в годината са толкова) и с резултата умножавате сумата на използвания кредитен лимит всеки ден. Прилагаме пример.

Приемаме, че на 24.09 е била отразена покупката Ви на телевизор на стойност 500 лв. Тази сума ще видите и в месечното извлечение за периода 20.09 – 19.10. В нея няма да видите начислена лихва, защото още не е приключил гратисният период и все още имате възможност да погасите цялото задължение и да не платите лихва. На 2.11, малко преди края на гратисния период, връщате 80 лв. от похарчената сума. В извлечението от следващия отчетен период, 20.10–19.11, вече ще видите общата дължима сума и начислената лихва.

Лихвата за 39-те дни от 24.09 (плащането) до 2.11 (вноската по кредитната карта) е върху 500 лв. (общата сума). Смята се по формулата 500*39*0.1864/360 и е приблизително 10.10 лв. От 2.11 до 19.11 (края на следващия отчетен период) лихвата се изчислява върху 420 лв. (сумата след вноската на 2.11) и е 420*18*0.1864/360 = 3.91 лв. Така общо дължимата лихва до 19.11.2012г.е 14.01 лв.

Когато плащате с кредитна карта, Вие решавате кога и как да върнете похарчената сума. Единственото задължение е всеки месец да погасявате най-малко 3% (10% за кредитните карти Diners Club) от натрупаното задължение. Кредитната карта е наистина полезен банков продукт, защото Ви дава лесен достъп до допълнителни средства. Гратисният период пък е удобната възможност да използвате тези средства, без да заплащате лихва.

Иван Ралчев

Иван е специалист, развиващ се в сферата на Маркетинга и Новите медии. В блога можете да откриете негови статии за различните банкови продукти. Използва активно интернет и новите технологии, затова и обича дистанционното банкиране и безконтактните разплащания. Особено любопитни са му тенденциите в мобилните разплащания.

Коментари

 1. Ако продължим задачата за още 1 месец и на 22.11 внесем 80 лв как ще изглеждат нещата предполагам към 20.11--19.12

  1. Здравейте! Обръщам внимание, че материалът е публикуван през 2012 година. За актуална информация и въпроси, свързани с кредитни карти, можете да ни пишете на cards@fibank.bg

 2. Здравейте,
  За периода 20.2-19.3 имам плащания за 3800 евро. На 15.3 погасявам 3770, т.е. избързвам и не пресмятам правилно пълното погасяване.
  Следователно в извлечнието си на 19.3 дължа 30 евро. Погасявам ги чак на 30.4
  Правилно ли е лихвата ми да бъде окло 28 евро? Т.е. начислена ми е лихва вероятно върху всичките 3800 евро за цялото време от плащането до погасяването на 15.3. Това е въпреки, че съм платил 3770 от 3800 евро в срок и съм просрочил само 3о евро.
  Поздрави, Теодор

  1. Здравейте! Моля, изпратете ни Вашето запитване на cards@fibank.bg

 3. Здравейте, бих желал да попитам ако падежната дата ми е 08.05 *този месец, и съм направил платежно нареждане още на 04.05 , но заради празничните неработни дни пристигне днес на 08.05 следобед, тогава все още ли се счита за пълно погасяване в отчетния период, ако сумата погасява напълно сумата използван аот отчетния период и ако не, то тогава каква лихва ще плащам и за колко дни, т.е. само върху невърнатата сума *заради забавяне с един ден поради почивен ден* или върху цялата невърната сума по целия креидитен лимит
  предавително благодаря за отговора.

  1. Здравейте! Днес 08.05 е падеж по кредитните карти (първи работен ден след пето число). Ако днес е направено пълно погасяване, то върху трансакциите от последния отчетен ( 20.03-19.04 ) период няма да се начисли лихва. Поздрави!

 4. Здравейте, казвате че е възможно да се погаси напълно последния период и да остане малка част непогасена от предишен период, как ? Дайте пример? Аз мислех че принципа е : last out first in.

 5. Дължи ли се лихва, ако погасяването на даден отчетен период е извършено на части ( например на две дати), но в рамките на съответния му гратисен период?
  Предварително Ви благодаря за отговора!

  1. Здравейте! В описания от Вас случай не се дължи лихва.

 6. Здравейте, нека задам наново въпроса по-конкретно: Ако, на 27.01.14 съм платил хотел в Австрия за 100 евро и е блокирана сума от 196.00 лева по кредитната ми карта (MASTERCARD PayPass), каква сума ще дължа на 30.01.14 след осчетоводяването на транзакцията. Моля, за формула на изчислението.
  Благодаря, за отговора предварително.

Коментирай