Как се формира лихвата при кредитните карти

Кредитната карта е много интересен и полезен банков продукт. Той облича средства, отпуснати Ви от банката, в удобната форма на банкова карта, с която можете да плащате навсякъде – в магазини, ресторанти, бензиностанции, интернет и пр. Банката начислява лихва всеки ден единствено върху използваната сума. С тази публикация ще обясним как точно протича процесът и кога дължите лихва, но преди това да въведем три важни понятия и да зададем една стойност – отчетен период, безлихвен гратисен период, осчетоводяване на плащане и годишна лихва.

Отчетен период са дните от 20-о число на даден месец до 19-о число на следващия месец включително. В отчетния период попадат всички осчетоводени операции с кредитната карта. Настоящият отчетен период започна на 20.11 и продължава до 19.12.

Безлихвеният гратисен период се отнася за всички кредитни карти, издавани от Fibank. Той започва с датата на извършване на трансакцията и при револвиращите кредитни карти продължава до 45 дни, но не по-късно от датата на падежа. Идеята на гратисния период е, че ако в рамките му върнете цялото си задължение по кредитната карта и нямате задължение от предходен отчетен период (20.10–19.11 например), не дължите лихва на банката.

Плащанията с картата стават мигновено и ако сте абонирани за нашата услуга „SMS за авторизации с карти”, веднага ще получите известие, че плащането е било успешно. Реално обаче осчетоводяването му се извършва по-късно на същия ден или след няколко дни и дори седмици – зависи от това кога търговецът поиска сумата на плащането. Тогава то се отразява в извлечението по Вашата карта. Дотогава сумата остава блокирана по сметката на Вашата карта. Възможно е например да платите на 18.11, но плащането да се осчетоводи на 21.11. Така то ще влезе не в отчетния период 20.10–19.11, а в следващия - 20.11–19.12. Това е предимство, защото за дните между извършването на плащането и осчетоводяването му не дължите лихва.

Лихвата по кредитните карти, издавани от Fibank, при плащане с картата е 18.64% за лева и евро и 18.40 за щатски долари. Ако теглите средства на банкомат, лихвата е по-висока – 20.44% за лева и евро и 20.40% за щатски долари.

Както казахме по-горе, ако в рамките на гратисния период върнете цялото си задължение по кредитната карта за съответния отчетен период и нямате по-стари задължения, не дължите лихва. Нека вземем за пример изминал отчетен период. Ако между 20.09 и 19.10 платите с кредитната си карта 1000 лв. и до падежа на 05.11.2012 г. ги върнете и нямате стари задължения, Вие не дължите лихва на банката. Какво се случва обаче, ако не успеете да върнете цялата сума в рамките на гратисния период? Тогава банката начислява лихва. Тя се изчислява всеки ден и за всяко плащане поотделно и се смята лесно – разделяте годишната лихва (18.64% в нашия случай) на 360 (приема се, че дните в годината са толкова) и с резултата умножавате сумата на използвания кредитен лимит всеки ден. Прилагаме пример.

Приемаме, че на 24.09 е била отразена покупката Ви на телевизор на стойност 500 лв. Тази сума ще видите и в месечното извлечение за периода 20.09 – 19.10. В нея няма да видите начислена лихва, защото още не е приключил гратисният период и все още имате възможност да погасите цялото задължение и да не платите лихва. На 2.11, малко преди края на гратисния период, връщате 80 лв. от похарчената сума. В извлечението от следващия отчетен период, 20.10–19.11, вече ще видите общата дължима сума и начислената лихва.

Лихвата за 39-те дни от 24.09 (плащането) до 2.11 (вноската по кредитната карта) е върху 500 лв. (общата сума). Смята се по формулата 500*39*0.1864/360 и е приблизително 10.10 лв. От 2.11 до 19.11 (края на следващия отчетен период) лихвата се изчислява върху 420 лв. (сумата след вноската на 2.11) и е 420*18*0.1864/360 = 3.91 лв. Така общо дължимата лихва до 19.11.2012г.е 14.01 лв.

Когато плащате с кредитна карта, Вие решавате кога и как да върнете похарчената сума. Единственото задължение е всеки месец да погасявате най-малко 3% (10% за кредитните карти Diners Club) от натрупаното задължение. Кредитната карта е наистина полезен банков продукт, защото Ви дава лесен достъп до допълнителни средства. Гратисният период пък е удобната възможност да използвате тези средства, без да заплащате лихва.

Иван Ралчев

Иван е специалист, развиващ се в сферата на Маркетинга и Новите медии. В блога можете да откриете негови статии за различните банкови продукти. Използва активно интернет и новите технологии, затова и обича дистанционното банкиране и безконтактните разплащания. Особено любопитни са му тенденциите в мобилните разплащания.

Коментари

  1. Здравейте, г-н Чирлов! Най-общо принципът е следният: Относно плащането на хотел в Австрия. - Сетълментът ни с MasterCard e в долари. Плащането е в евро, валутата на картата е в лева. Сумата от 100 евро при нас ще дойде в долари, изчислена по курс на MasterCard за съответната дата на сетълмент. Доларите се превалутират на дата 30.01.2014 (ако приемем, че на тази дата, трансакцията се е обработила в картовата система) по курс на банката. Курсът на FIBANK за обработка на картови трансакции можете да намерите на следния линк http://www.fibank.bg/bg/valutni-kursove-za-kartovi-transaktsii/page/1947 Надяваме се, че сме били полезни.

 1. Как става, превалутирането за MASTERCARD (левова), при покупка за 100 euro в държава от валутния съюз.
  Благодаря за отговора предварително.

  1. Здравейте! Детайлна информация можете да видите в Тарифата, т. VIII. БАНКОВИ КАРТИ, стр. 26. Моля обърнете внимание, че условията за дебитна и кредитна карта са различни.

 2. Имам въпрос. Ако за даден отчетен период изплатя изцяло задължението си в рамките на гратисния период, то до края на следващия период разполагам ли отново с целия ми кредитен лимит?
  С поздрав, Куртев

  1. Здравейте, г-н Куртев! Да, разполагате с него, ако сте погасили всички задължения по кредитната си карта до този момент. Поздрави!

 3. За да може да е още по-ясно, бихте ли коментирали следния пример:
  за отчетен период от 20.01 до 19.02 има използвана сума 200лв. , същата може да се погаси безлихвено до 04.03. Ако се изтегли нова сума 100лв. на 24.02., която е в следващия отчетен период, каква сума трябва да се погаси до 04.03, така че да не се дължи лихва - 200 или 300лв?
  Предварително Ви благодаря за отговора и за статията!

  1. Здравейте, г-н Хинов! За да не дължите лихва, трябва да погасите единствено задължението за последния отчетен период, а не цялото задължение към момента, т.е. във Вашия случай 200 лв. Поздрави и се радваме, че статията Ви е била полезна.

 4. Ситуацията с Красимир Николов ме заинтригува, може ли да бъдете по-конкретни в описанието на неговия случай.

  1. Здравейте, Стоян! Всъщност идеята на публикацията ни беше да опишем точно как се формира лихвата и кога се дължи, ако в даден момент не успеете да погасите цялото си задължение. За да можете да се възползвате от безлихвения гратисен период, т.е. да не дължите лихва, трябва да изплащате цялото си задължение до падежа на съответния период. Този пример е описан в публикацията. Възможен е и друг вариант - в даден момент да погасите цялото си задължение по кредитната карта, но то да е формирано не само през последния отчетен период. Малка част от него всъщност е останала от предходен период. В такъв случай Вие няма да дължите лихва за средствата, които сте ползвали през последния отчетен период - за тях се възползвате от безлихвения гратисен период, тъй като сте ги върнали изцяло. За задълженията, останали непогасени изцяло през предходния период обаче, ще дължите лихва до момента на пълното им погасяване. Този пример също е описан в публикацията. Не можем да коментираме описания от г-н Николов пример, тъй като той е личен. Публикацията ни обаче разглежда описателно две ситуации. Едната е в случай че погасявате изцяло задълженията за всеки отчетен период. Вторият пример показва как се формира лихвата, ако през даден отчетен период не погасите цялото си задължение. Поздрави!

 5. Отчетен период: 20.11.2012 - 19.12.2012
  Сума за пълно погасяване/краен баланс/ (А+B+C): -1536.27

  30.12.2012 Внасяне на средства - Благодарим Ви! 1600.00

  И следва - 19.01.2013 лихва по дебитно салдо BGN -2.40

  Това не е първи случай, за да ми кажете че е грешка. Или вие не знаете как работи вашата система или умишлено заблуждавате хората.

  п.п. Ако имате желание може да ме намерите на имейла за повече подробности.

Коментирай