Как се формира лихвата при кредитните карти

Кредитната карта е много интересен и полезен банков продукт. Той облича средства, отпуснати Ви от банката, в удобната форма на банкова карта, с която можете да плащате навсякъде – в магазини, ресторанти, бензиностанции, интернет и пр. Банката начислява лихва всеки ден единствено върху използваната сума. С тази публикация ще обясним как точно протича процесът и кога дължите лихва, но преди това да въведем три важни понятия и да зададем една стойност – отчетен период, безлихвен гратисен период, осчетоводяване на плащане и годишна лихва.

Отчетен период са дните от 20-о число на даден месец до 19-о число на следващия месец включително. В отчетния период попадат всички осчетоводени операции с кредитната карта. Настоящият отчетен период започна на 20.11 и продължава до 19.12.

Безлихвеният гратисен период се отнася за всички кредитни карти, издавани от Fibank. Той започва с датата на извършване на трансакцията и при револвиращите кредитни карти продължава до 45 дни, но не по-късно от датата на падежа. Идеята на гратисния период е, че ако в рамките му върнете цялото си задължение по кредитната карта и нямате задължение от предходен отчетен период (20.10–19.11 например), не дължите лихва на банката.

Плащанията с картата стават мигновено и ако сте абонирани за нашата услуга „SMS за авторизации с карти”, веднага ще получите известие, че плащането е било успешно. Реално обаче осчетоводяването му се извършва по-късно на същия ден или след няколко дни и дори седмици – зависи от това кога търговецът поиска сумата на плащането. Тогава то се отразява в извлечението по Вашата карта. Дотогава сумата остава блокирана по сметката на Вашата карта. Възможно е например да платите на 18.11, но плащането да се осчетоводи на 21.11. Така то ще влезе не в отчетния период 20.10–19.11, а в следващия - 20.11–19.12. Това е предимство, защото за дните между извършването на плащането и осчетоводяването му не дължите лихва.

Лихвата по кредитните карти, издавани от Fibank, при плащане с картата е 18.64% за лева и евро и 18.40 за щатски долари. Ако теглите средства на банкомат, лихвата е по-висока – 20.44% за лева и евро и 20.40% за щатски долари.

Както казахме по-горе, ако в рамките на гратисния период върнете цялото си задължение по кредитната карта за съответния отчетен период и нямате по-стари задължения, не дължите лихва. Нека вземем за пример изминал отчетен период. Ако между 20.09 и 19.10 платите с кредитната си карта 1000 лв. и до падежа на 05.11.2012 г. ги върнете и нямате стари задължения, Вие не дължите лихва на банката. Какво се случва обаче, ако не успеете да върнете цялата сума в рамките на гратисния период? Тогава банката начислява лихва. Тя се изчислява всеки ден и за всяко плащане поотделно и се смята лесно – разделяте годишната лихва (18.64% в нашия случай) на 360 (приема се, че дните в годината са толкова) и с резултата умножавате сумата на използвания кредитен лимит всеки ден. Прилагаме пример.

Приемаме, че на 24.09 е била отразена покупката Ви на телевизор на стойност 500 лв. Тази сума ще видите и в месечното извлечение за периода 20.09 – 19.10. В нея няма да видите начислена лихва, защото още не е приключил гратисният период и все още имате възможност да погасите цялото задължение и да не платите лихва. На 2.11, малко преди края на гратисния период, връщате 80 лв. от похарчената сума. В извлечението от следващия отчетен период, 20.10–19.11, вече ще видите общата дължима сума и начислената лихва.

Лихвата за 39-те дни от 24.09 (плащането) до 2.11 (вноската по кредитната карта) е върху 500 лв. (общата сума). Смята се по формулата 500*39*0.1864/360 и е приблизително 10.10 лв. От 2.11 до 19.11 (края на следващия отчетен период) лихвата се изчислява върху 420 лв. (сумата след вноската на 2.11) и е 420*18*0.1864/360 = 3.91 лв. Така общо дължимата лихва до 19.11.2012г.е 14.01 лв.

Когато плащате с кредитна карта, Вие решавате кога и как да върнете похарчената сума. Единственото задължение е всеки месец да погасявате най-малко 3% (10% за кредитните карти Diners Club) от натрупаното задължение. Кредитната карта е наистина полезен банков продукт, защото Ви дава лесен достъп до допълнителни средства. Гратисният период пък е удобната възможност да използвате тези средства, без да заплащате лихва.

Иван Ралчев

Иван е специалист, развиващ се в сферата на Маркетинга и Новите медии. В блога можете да откриете негови статии за различните банкови продукти. Използва активно интернет и новите технологии, затова и обича дистанционното банкиране и безконтактните разплащания. Особено любопитни са му тенденциите в мобилните разплащания.

Коментари

  1. Информацията е определено полезна. Не ми харесва това, че премахнахте превалутирането на плащания в чужда валута по фиксинг на БНБ, което определено беше полезно, изгодно за клиентите и уникално като начин на превалутиране (поне аз не знам друга банка да го прави).

  2. Здравейте,
    в материала - "Как се формира лихвата по кредитни карти" сте предоставили доста полезн аинформация + пример за покупка на ТВ за 500 лева.
    Имам въпрос как се изчислява лихвата ,ако плащанията през отчетния период са няколко (15 или повече) на обща сума примерно 7150 лева. На 5-то число внасям 7000 лева и само 150 лева остават непогасени. Как изчислявате в такъв случай лихвата? Върху цялата 7150 лева дължима сума ли?
    В материала сте посочил ,че се изчислява за всяко плащане поотделно, но ако съм внесъл 7000 от общо дължими 7150 , защо трябва да се начислява лихва върху цялата сума , а не само върху непогасените 150 лева?

  3. Здравейте, г-н Илиев! Да, предлагаме такава услуга - "Автоматично погасяване на задължения по кредитни карти с чип". С нея ще се автоматизира покриването на цялото задължение по Вашата кредитна карта или на минималната погасителна вноска (3%). Средствата ще се превеждат автоматично от друга Ваша сметка в банката по избор или от сметката на друго лице с негово съгласие. Можете да се регистрирате за услугата във всеки един клон на банката. Необходимо е само да попълните и представите този формуляр. Таксата за регистрация е 1 лв., а таксата за превод по сметката на кредитната акрта е 0.20 лв. Поздрави!

  4. Здравейте, има ли възможност за автоматизиране на изплащането на кредита? Например на всяко 4то число от моята дебитна карт да се прехвърля необходимата сума за погасяване на задълженията. това да го наглася веднъж и повече да не се забимавам и да не се притеснявам че мога да пропусна плащане?

Коментирай