Всяка сериозна институция уважаваща себе си, своите служители, клиенти и партньори се старае да води открита и жива комуникация с „публиката”. Колкото е по-голяма организацията или бизнес звеното, толкова по-голям обикновено е интересът как тя функционира или прави бизнес. В случая, ПИБ АД е публична финансова институция със стопанска цел, където интересът и достъпът до информация са изключително важни за всички наши клиенти и партньори. Още повече като банка, ПИБ работи с фискални средства, инструменти и услуги и това дава предпоставка за предоставяне на постоянна и открита информационна връзка. Предлагаме редица алтернативи, като отбелязваме, че всеки служител в трезора е длъжен и готов да предостави нужната информация на всеки клиент или да го насочи към съответното звено като спазва банковата тайна. Независимо в коя дирекция работи, всеки от нашия екип разполага със служебен телефон и електронна поща и ще бъде щастлив да Ви информира и помогне. Централният ни телефон за връзка и информация е +359 (0)2 9 100 100.

Ето и каналите за комуникация:

- Фронт офис - лицето на Първа инвестиционна банка. Предлага пълно банково обслужване във всеки офис или клон.

-Кол Център на Първа инвестиционна банка - „зелен телефон” 0800 11 011 безплатен за абонатите на БТК.

- Официална електронна страница www.fibank.bg – повече от 700 страници обхващащи целия спектър на продукти, услуги, персонал, мениджмънт, локално и международно участие и т.н.

- Електронно банкиране – Виртуален банков клон на адрес www.e-fibank.bg Ви предоставя възможност да банкирате когато и където поискате. Дирекцията предлага 24-часова поддръжка на тел. 0700 12 777.

-Корпоративен блог - тук водим открит диалог с Вас нашите клиенти, с партньори и с всеки заинтересованот ПИБ АД.

-Автоматична телефонна информация – алтернативен начин да получите актуална информация без да посещавате банков салон на тел. 0700 11 600.

-SMS Status - услугата дава възможност за актуално осведомение по салда, лихви, валутни курсове, дължими вноски, движение по сметки и друга полезна информация.

-SMS авторизация за банкови карти - при ползване на Вашата карта, чрез SMS известие Вие следите движението на парите по картовите Ви сметки и можете да се защитите от евентуални измами и злоупотреби.

-За Дайнърс клуб България и картов отдел работи контактен център на разположение 24 часа в денонощието – за Дайнърс на тел. 02 970 95 55 и за картов отдел на 02 817 1143, 02 817 1142, 0888 68 10 10, 0878 127 325.

- За кредитни и други известия изпращаме елктронни и традиционни писма. Също така, като публична компания за ПИБ АД се публикува актуална информация от балансовите отчети на Българската фондова борса (БФБ).

Надяваме се на ползотворна и приятна съвместна комуникация.

Коментари

Коментирай