Картовите разплащания - стимул за по-добър живот

В днешно време високите технологии навлизат във всеки аспект от ежедневието ни. Така например социалните мрежи позволяват на хората да комуникират в интернет пространството и да поддържат взаимоотношения, близки до тези oт реалния живот, телефоните ни стават все по-„smart”, а процеси, които преди време са изисквали човешко внимание и намеса, сега са напълно автоматизирани. Същото се отнася и за начина, по който пазаруваме. С откриването на картите като средство за разплащане през 50-те години на миналия век се заражда един нов и много по-удобен метод за разплащане, чиято популярност не спира да расте и днес.

 

Макроикономическо въздействие

Според проучване на Moody's Analytics по поръчка на Visa, проведено в 56 страни, представляващи общо 93% от глобалния брутен вътрешен продукт (БВП), използването на дебитни и кредитни карти е не само удобно, но и стимулира потреблението. Популярността на картите като средство за разплащане е повишило потреблението със средно 0.7% за изследвания петгодишен период от 2008 до 2012 г. Проучването обобщава, че употребата на платежни карти стимулира потреблението, а оттам и движи икономиката напред.

Марк Занди, главен икономист на Moody's Analytics, твърди, че въпреки трудната икономическа ситуация по света увеличеното проникване на платежни карти като цяло е допринесло за нарастването на БВП. Средният ръст, реализиран от увеличеното използване на картови разплащания, е изчислен на 0.17 процентни пункта годишно за всяка от 5-те години в разглеждания период, или общо 983 млрд. долара за интервала от 2008 до 2012 г.

 

Ползи от картовите разплащания

Разпространението на картите като средство за разплащане се крие в ползите, които предоставят както на потребителите, така и на бизнеса. Това са например сигурният и улеснен достъп до финансови ресурси и кредитни средства, повишената ефективност при трансакциите, както и потребителското доверие в платежната система като цяло, посочват още от Moody's Analytics. Прозрачността при безналичните плащания също е от съществено значение за растежа на икономиката, тъй като спомага в голяма степен за намаляване дела на сивия сектор. Посочена е и ползата за сфери на дейност като електронната търговия и туризма, които разчитат почти изцяло на този платежен метод.

 

Безналичните плащания в България

През последните няколко години се наблюдава тендеция към налагане на безналичните трансакции с дебитни и кредитни карти като предпочитано средство за разплащане и в България. Все повече хора предпочитат да използват банковите си карти за покупки, вместо за теглене на пари в брой. А според проучване на Fibank картите се използват най-често за покупки в интернет, разплащане при пътуване в чужбина и плащане на стоки и услуги в магазини. Fibank предлага разнообразие от картови продукти, които да задоволят потребностите на всеки клиент. Най-новото поколение карти са безконтактните, с които можете да платите вечерята си в ресторанта или покупките в магазина само с доближаване на картата до ПОС терминал, който приема този тип плащания.

Яна Ячева

Яна се присъединява към екипа на Fibank през 2008 година като специалист „Общи банкови операции”. След като завършва магистърската си програма в Холандия, Яна отново се връща в голямото семейство на Fibank като специалист „Маркетинг”. Тя се стреми да информира всички клиенти и служители на банката за новини и събития, свързани с Fibank, посредством корпоративния ни вестник – Fibank news. Яна участва и в организирането на събития и отговаря за спонсорските отношения на банката. Професионалните й интереси са в сферата на интерактивния маркетинг, корпоративните комуникации и организацията и провеждането на събития.

Коментари

Коментирай