Повече от 30 години Fibank e символ на висок стандарт, иновации и развитие. Съществена част от образа на Първа инвестиционна банка е стремежът й да насочва бизнеса и клиентите си към екологично развитие и устойчиво бъдеще. Факторите, които се отнасят до климатичните промени и устойчивото развитие - екологични, социални и управленски, имат все по-голямо отражение върху дейността и водят до промени в бизнес моделите. Банката последователно интегрира изискванията за устойчиво развитие в своите бизнес процеси, управлението на риска и корпоративно управление, включително в процеса на кредитиране и вземане на решения, в оценката на кредитополучателите и инвестиционната дейност, както и в насърчаване на ангажираността и развитието на зелена култура сред служителите.

Стремим се да насочваме бизнеса и клиентите си към екологично развитие и устойчиво бъдеще чрез разработване на финансови продукти и услуги с устойчиви елементи, и подкрепа на социални инициативи и каузи от обществен интерес. В продуктовия каталог на Банката вече присъстват редица продукти за зелено финансиране.

Ние във Fibank винаги сме вярвали, че най-големият актив, с който разполагаме, са нашите служители. Ето защо в продължение на дългосрочната политика на Fibank в областта на устойчивото развитие ние предизвикахме всички служители на банката да дадат своя личен и незаменим принос, като участват в конкурс за създаване на идеен проект за „Нов устойчив продукт“.

Всеки служител имаше възможност да представи своята идея. Предварително заложено изискване бе продуктите да са насочени както към бизнеса, така и към населението и да бъдат пряко свързани с поне една от изброените цели: Устойчиво използване на природните ресурси; защита на биоразнообразието и опазване на природата; намаляване на въглеродните емисии; ефективно управление на водите и отпадните води; намаляване до минимум на отпадъците и увеличаване на повторното използване на суровините; предотвратяване и контрол на замърсяването; защита и подобряване на човешкото здраве, сигурност, икономическо и социално благосъстояние; развитие на дигиталните технологии, финтех разработки и иновации.

За периода, в който се проведе конкурса, бяха събрани над 100 идеи от служители в цялата страна.

Церемонията по награждаването на победителите в конкурса за „Нов устойчив продукт“ се проведе в телевизионното студио на любимия на всички готвач и звезда от малкия екран - Ути Бъчваров. Там десетте проекта, събрали най-голям брой точки според специално разработената методология за оценка, бяха представени от техните автори. Призовата тройка се оформи от 3 дами:

Мартина Крумова, мениджър „Връзки с клиенти-микрокредити“ спечели първа награда,

Ася Ралева, заместник-директор „Интензивно управление на кредити“ спечели втора награда,

Силвия Велчева - мениджър „Банкиране на малки предприятия - бизнес развитие и управление на продукти“, спечели трета награда.

Winners_New_ESG_product

Победителките бяха наградени от г-н Светозар Попов, главен директор Риск (CRO), член на УС на Fibank и изпълнителен директор и г-н Иван Симеонов, директор на дирекция “Устойчиво развитие“. Всяка от тях получи чек с парична премия.

В най-скоро време продуктът, спечелил конкурса, ще бъде включен и в портфолиото на банката.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай