Задълбочилият се спад на цените на жилищата активизира купувачите през последните месеци. По данни на Националния статистически институт (НСИ) средното годишно намаление на пазарните цени на жилищата за 2-рото тримесечие е 6.4%. Статистиката отчита намаление на цените в 23 областни градове, като по-значително е във Велико Търново с 5.5%, в Габрово с 5.4%, във Видин и Пловдив с по 4.7%. Увеличение на цените е регистрирано в останалите областни градове. Средната пазарна цена на жилищата в страната, по данни на НСИ, през второто тримесечие на 2011 г. е 908.98 лв. на квадратен метър. Най-високи са средните цени във Варна - 1 508.67 лв. за кв. м., следвана от София - 1 465.79 лв. за кв. м. и Бургас - 1 163.02 лв. за кв. м.

По предварителни данни на НСИ броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2011 г. е 742 и спрямо съответното тримесечие на 2010 г. те се увеличават с 13.1%. Новопостроените жилища в тях обаче са с 26.2% по-малко и броят им достига 3 497. Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2011 г. е 282.0 хил. кв. м, или със 17.2% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2010 г. Намалява и жилищната площ - с 13.8% до 188.5 хил. кв. м.

Ограничаващото се предлагане на жилища започна през последните две тримесечия да се съчетава с икономическо възстановяване на страната. През юли 2011 г. общият показател „доверие на потребителите” се покачва с 1.3 пункта. Безработицата показва отчетлива тенденция на намаление, като според данните на Агенцията по заетостта равнището й през август 2011 г. е 9.45% - с 0.33 процентни пункта по-ниско спрямо началото на годината. Последната анкета на НСИ показва намаляване на негативизма в оценките на потребителите по отношение на настоящото развитие на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца. На макро ниво ръстът на БВП за второто тримесечие е 1.9% спрямо същото тримесечие на предходната година (3.4% за първото тримесечие на годината).

Стабилизиращата се икономика на страната дава и повод на кредитните институции да калкулират по-нисък риск в цените при отпусканите кредити. Положителната тенденция доведе до понижаване на лихвените проценти по новоотпуснатите жилищни кредити и през месец април те за първи път регистрираха стойности, по-ниски от тези преди навлизането на икономическата криза в страната. Средният лихвен процент по кредитите в лева бе 7.98%, а през месец април 2007 г. неговата стойност бе 8.46%.

През август 2011 г. средният лихвен процент по новоотпуснатите кредити в лева и евро запази ниските си нива. Средният лихвен процент по жилищните кредити в левове намалява с 1.15 пр.п. до 7.81%, а по жилищните кредити в евро – с 0.33 пр.п. до 7.71%. В края на август 2011 г. в сравнение с юли т.г. средният лихвен процент по жилищните кредити в левове спада с 0.42 пр.п., а по жилищните кредити в евро се повишава с 0.18 пр.п.

Графика 1: Среден лихвен процент по новотпуснати кредити в лева и евро към края на август 2011 г. (%)

Графика 1: Среден лихвен процент по новотпуснати кредити в лева и евро към края на август 2011 г. (%)

Източник: БНБ

Влиянието на всички тези фактори върху потребителите води до плавно раздвижване на пазара на недвижими имоти. Резкият спад на цените на имотите дава сигнали от края на миналата година за достигане на дъното, което активизира потребителите, отложили покупката на имот поради изчакване за момент, в който разходите им ще бъдат по-ниски. Друга част от потребителите, които са отложили покупката на жилище поради развиването на икономическата криза през 2008 г., днес се чувстват по-уверени в стабилността на своите бъдещи доходи. Така възползващите се от банковите промоции се увеличават. Според данните от БНБ в края на месец август жилищните кредити са 8.787 млрд. лв. и нарастват с 2.2% (2.5% ръст през юли 2011 година).

Казаното по-горе в анализа закономерно оправдава и резултатите, получени от Fibank при проведеното онлайн изследване*. Ако през 2010 г. една четвърт от респондентите са споделили, че възнамеряват до края на годината да закупят жилище, използвайки ипотечен кредит, през настоящата година техният дял е вече една трета (32%). Имайки предвид, че според данни на агенция Алфарисърч от национално представително изследване, проведено през първата половина на годината, интернет проникването сред населението на възраст над 18 години е 43%. Преизчислено спрямо данните от последното преброяване на населението, проведено от НСИ, тази стойност се равняват на 12.1% от цялото население. Реално финансиране обаче няма да бъде отпуснато на всички.

Интерес предизвиква и по-малкият дял на респондентите, заявили, че все още не са решили дали да пристъпят към придобиване на собствено жилище. 2.5% от запитаните са се почувствали по-сигурни във финансовата си стабилност през 2011 г. в сравнение с 2010 г. и са решени да предприемат конкретни стъпки.

Графика 2: Нагласа за покупка на жилище до края на годината чрез ипотечен кредит

База: 2010 г. N=157, 2011 г. N=100

Източник: Fibank

*В периода 12 юли – 11 август 2011 г. Fibank проведе онлайн изследване сред посетителите на интернет страницата на банката и в страницата на банката в социалната мрежа Facebook. Предвид параметрите на проведеното изследване то не претендира за представителност на събраната информация. Целта на изследването бе да установи нагласите на потребителите по отношение използването на ипотечните кредити. Броят на участвалите в изследването респонденти е 100. Изследването се провежда за втора поредна година. През 2010 г. то бе проведено в периода 3 април – 10 май 2010 г., участвалите респонденти са общо 157.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай