Фокус за Fibank в кредитирането са успешни български компании, които продължават смело своя път на развитие на родния, а някои от тях и на световния пазар

Зад всеки успешен бизнес стои една добра идея. Това е началото, а пътят на изпълнението на самата идея е същината, която определя и постигнатите резултати.

Вече повече от 20 години Fibank работи в тясно партньорство с българския бизнес, като непрекъснато се стреми да предлага най-добрите условия за своите бизнес клиенти, за да развиват пълноценно своите начинания.

В момента сред актуалните предложения на банката, ориентирани към бизнеса, са продукти като Бизнес кредити JEREMIE, Кредит за земеделски производители, Супер кредит за малкия и среден бизнес и др.

"Fibank изгради достоен имидж на българската банка, която предоставя условия за пълноценното и успешно развитие на българския бизнес.", разказва г-жа Надя Кошинска – директор на дирекция “Кредитиране на малки и средни предприятия".

"В кредитната политика на Fibank няма привилигировани отрасли, обект на финансиране могат да бъдат фирми и проекти от всички сектори от икономиката на страната, както и селското стопанство, стига да могат да покажат финансов потенциал за обслужване на кредита, за който кандидатстват.", допълва г-жа Кошинска.

Сред българските компании, получили кредитиране от Fibank, са такива в сферата на зеленчукопроизводството и плодопроизводството, зърнопроизводството и животновъдството – важни отрасли, с традии в България, които намират изключително благоприятни климатични условия за територията на нашата страна. Друг сектор, в който се развиват успешно кредитирани компании, е хранително-вкусовата промишленост – един от коментираните от финансовите специалисти като стабилни сектори на българската икономика, особено в условията на развитие на световната икономика в последните години.

Какво стои зад името на всяка една от компаниите, получили кредитиране от Fibank, и каква е тяхната дейност? – За да разкажем за някои от българските компании, кредитирани от Fibank, разговаряме с г-жа Надя Кошинска – директор на дирекция “Кредитиране на малки и средни предприятия".

Г-жо Кошинска, можем ли да отделим група от компании със сходна дейност, които в момента имат кредитиране от Fibank?

Оформя се група от кредитирани български компании, които се развиват успешно в сферата на производството на зърнени храни, плодове и зеленчуци и тяхната преработка. Такива са фирмите като Хикс петрол ООД с дейност производство, съхранение и търговия със зърно с производствен капацитет около 15 хил. тона земеделска продукция; Симит спед ООД, профилирана в изкупуване на селскостопанска продукция и търговия със зърнени култури. Към тази група от компании можем да добавим и ЗПК "ЕДИНСТВО", чийто профил е отново производство и търговия със зърно, както и АГРОТРЕЙД-Н ЕООД и ЖИТЕН КЛАС 1 ЕАД с дейност производство на зърнени култури.

Част от компаниите имат по-широк спектър в своята дейност и респективно производство. ДИВЕС АГРО ЕООД освен производство на зърнени храни, включва и отглеждане на бобови растения и маслодайни семена, а КЛАС ООД произвежда зърно и висококачествено грозде.

Плодопроизводството и зеленчукопроизводството също са представени добре. Сред компаниите, които са спечелили доверието на Fibank и са получили кредитиране на своя бизнес, можем да отличим Натура фит ЕООД с дейност производство на зеленчуци и плодове и тяхната преработка чрез сушене; Земеделска кооперация „Златно зърно”, която освен с проидводството на земеделска продукция, се занимава и с отглеждане на трайни насаждения – кайсии и праскови; ЗП Цветан Цеков - сертифициран производител на био ябълки и круши от собствени плодови градини, с новоизградена хладилна база за съхранение на пресни органик плодове и зеленчуци; ДИОНИСУС ООД, която се профилира в производство на сливи, десертно грозде и люцерна.

Друга българска компания, получила кредитиране, е СЕВА ООД, чиято дейност е обработка на плодове – производство на конфитюри, желета и сладка от най-високо качество с приоритет продукти от диворастящи плодове и билки и диабетични (диетични конфитюри без захар).

Кои са другите сфери, в които се развиват кредитираните от Fibank български компании?

Животновъдството е сфера, в която български компании успяват да постигнат високи международни стандарти и да работят еднакво добре както на вътрешния, така и на външни пазари. Сред компаниите, кредитирани от Fibank, е Мурра-2002 ЕООД – една от най-големите биволовъдни ферми в страната, с добив на мляко около 450 тона годишно; Еко Фарм 2005 ЕООД – производител на висококачествени яйца под търговската марка ”Джени”, сортирани и опаковани в съответствие със западноевропейските стандарти; ДЖЕНИ ГРУП ЕООД с профил производство на кокошки-носачки; ВПК АГРОТЕХНИКАСЕРВИЗ 94 - производител на земеделска продукция, като се развива и в животновъдството (отглеждане на овце и крави); УНИМЕКС ЕООД, която се е фокусирала в отглеждане на пъстърва.

Попадат ли сред компаниите и такива, които се развиват в хранително-вкусовата промишленост – един от стабилните сектори на българската икономика за последните години?

Хранително-вкусовата промишленост действително е един от стабилните сектори и е съвсем логично българските компании да продължават да развиват своите мощности, да повишават своя производствен капацитет и да прилагат международните стандарти за качество.

Пример за компании, получили кредитиране, са ЕКОПРОМ ООД с дейност преработка на рибни и месни продукти, със собствена база, отговаряща на най-високите международни стандарти; производителите на мляко и млечни продукти - РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ ЕООД, ИНИКОМ ЕООД и ДИВА ООД, винопроизводителят - ВИНАРСКА ИЗБА МАЛКАТА ЗВЕЗДА ООД и др.

Г-жо Кошинска, какви компании могат да кандидатстват за кредитиране на техния бизнес от Fibank?

Може да се види и от представените компании, че профилът им е различен както от гледна точка на дейността, така и от мащабите и годишните финансови обороти. Това, което ги обединява, е че успяват да спечелят доверието на банката и да получат нужното финансиране, за да продължат да развиват успешно своя бизнес.

Сред компаниите, получили кредитиране, са и фирми с по-малки мащаби на своята дейност, но работещи добре и постигащи успешно своите бизнес резултати. Сред кредитираните фирми от банката са и ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ИС-ИЕ ЕООД, с дейност производство на брашно, както и ГАМА КОМЕРС-М ЕООД – фурна за произвоство на хляб в добричкото село – Дончево, с продукция 1 млн. броя годишно.

Важно е да отбележим, че финансиране могат да получат фирми и проекти от всички сектори от икономиката на страната, както и селското стопанство, стига да могат да покажат финансов потенциал за обслужване на кредита, за който кандидатстват.

Fibank

***

Приоритет в кредитирането на Fibank продължава да бъде българският бизнес. През м. януари 2014 г. Първа инвестиционна банка беше първата банка, която подписа първото за България гаранционно споразумение по инициативата Инструмент за споделяне на риска, насочено към иновативните предприятия. Новото споразумение, подписано в рамките на инициативата Инструмент за споделяне на риска, дава на Fibank възможност да предостави на иновативните компании в България допълнително кредитиране с облекчени условия в общ размер до 15 млн. евро през следващите две години, чрез гаранционно покритие в размер на 50%, което е осигурено от Европейския инвестиционен фонд в България.

За последните 12 месеца Fibank продължи да се утвърждава и като доверен партньор на българския бизнес. За 2013 г. корпоративните кредити отпуснати от банката нарастват с 11.5%, при среден ръст за цялата система от 0.4%. За периода октомври – декември 2013 г. Fibank е отпуснала най-голям обем корпоративни кредити от всички останали банки в страната.

Десислава Богданова

Здравейте! Аз съм Десислава - Мениджър "Корпоративни комуникации”. Основните ми интереси са в областта на дигиталните комуникации, дигиталното банкиране и новите технологии.

Коментари

Коментирай