През последните години кредитните карти не само навлязоха като масово средство за разплащане в страната, но и вече могат да се определят като неизменна част от ежедневието на потребителите. В кратък анализ ще представим част от резултатите от проведено от Fibank онлайн допитване*.

Основните приложения, за които най-често се използват кредитните карти, остават непроменени за последните 2 години, но тяхната употреба нараства. На първо място потребителите посочват, че извършват основно покупки и плащания в Интернет. През последните години електронната търговия се увеличава с бързи темпове, а сайтовете, в които спокойно можеш да поръчаш дори и ежедневните си хранителни покупки се множат. Към това можем да прибавим и многобройните международни сайтове, които предлагат стоки на значително по-ниски цени от тези, на които могат да бъдат намерени по магазините в страната.

На следващо място по важност респондентите поставят възможността да извършват плащания при пребиваването си извън страната. За последните 12 м. се наблюдава ръст на посочилите този отговор с почти 16 пр. п. Предпоставка за този ръст дават данните от НСИ, които показват, че пътуванията на български граждани в чужбина през април 2014 г. са 323.6 хил., или с 4.6% над регистрираните през април 2013 година. Със стабилизирането на доходите на домакинствата и повишаването на бизнес активността в икономиката може да се очаква, че ръстът в пътуванията на българи зад граница ще се задържи. Поради тази причина необходимостта от издаване на кредитни карти за разплащания в чужбина ще продължи да бъде висока.

Разплащанията с кредитни карти в магазините отбелязват ръст спрямо предходното проучване. Това е в резултат основно на въвеждането на картите за безконтактни разплащания PayPass и payWave. От друга страна през последните години електронните разплащания се превърнаха в нормален начин за пазаруване и все повече хора използват удобството, което те предоставят.

Времето, което се спестява от потребителите при плащане на комунални услуги, също се определя от една четвърт от респондентите като важно приложение на кредитната карта.

 Графика 1 Дейности, за които основно се използва или ще бъде използвана кредитната карта (%)[1]

Кредитна карта - употреба

Още в началото на месец декември 2010 г. Fibank за първи път предложи на българските потребители картовия продукт Matercard PayPass, даващ им възможността за безконтактни разплащания. Две години по-късно банката прибави към портфолиото си и безконтактни карти Visa payWave. Тези карти надграждат възможностите на традиционните картови продукти с възможността за бързи и сигурни безконтактни плащания. Те са особено удобни, когато потребителите:

  • бързат и правят покупки за малки суми;
  • искат да разполагат с точната сума за плащане, без да се налага да търсят монети или да изчакват ресто;
  • желаят да контролират ежедневните си плащания, които обичайно правят в брой, за да управляват много по-лесно и точно личните си финанси.

 

*В периода 25 юни – 18 юли 2014 г. Fibank проведе онлайн изследване сред посетителите на интернет страницата на банката и в страницата на банката в социалната мрежа Facebook. В проучването взеха участие 505 души. Предвид параметрите на проведеното изследване, то не претендира за представителност на събраната информация. Целта на изследването бе да установи нагласите на потребителите по отношение използването на кредитни карти.

 

[1] Сборът на процентите надвишава 100, тъй като запитаните са посочили повече от един отговор

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

  1. Живял съм я Англяи няколко години и смело мога да кажа, че това е страхотно средство за разплащане. Просто ние Българите не свикнали с това или нямаме доверие в банките! Ние обичаме да имам пари кеш, също така да се правим на тузове и да вадим пачките с пари :)

Коментирай