Първа инвестиционна банка създаде нов  кредитен продукт, специално разработен за проекта “Мярка за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България” (Проект „DESIREE GAS”)  

Desiree

В началото на юли Министерството на енергетиката сключи договори с газоразпределителните дружества в страната за газифициране на жилищни сгради като мярка за енергийна ефективност. С тази стъпка проектът вече е в ход и българските граждани могат да кандидатстват за газифициране на жилищата си по проекта Desiree Gas. В рамките на Националната програма за ускорено газифициране Министерството на енергетиката  ще получи подкрепата на Международен фонд  „Козлодуй” (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа. Тази помощ за жилищния сектор ще бъде предоставена чрез изпълнението на газовия проект Desiree Gas,  който има за главна цел да осигури ефективен механизъм за подпомагане на газифицирането на българските домакинства.

С отпуснатата безвъзмездна помощ от МФК се поемат 20% от стойността на проектите за подмяна на отоплителните инсталации на домакинствата с такива, захранвани с природен газ. Необходимо е домакинствата да осигурят собствен ресурс от 80%[1].

За нуждите на българските домакинствата, които желаят да се възползват от този проект, Първа инвестиционна банка разработи специален продукт – „Кредит за газификация на домакинствата”.

С „Кредит за газификация на домакинствата” Банката предоставя преференциални условия за финансиране на собствения ресурс от 80% за газифицирането на жилища. Кредитът може да бъде в размер до 10 000 лв. или равностойността им в евро, със срок на погасяване до 10 години, като не се изисква обезпечение. За първите 6 години от кредита лихвата е фиксирана в размер на 6.3%, а за останалия период фиксираната годишна лихва е 7%.

Клиентите на Fibank могат да се възползват от 12 месечен гратисен период по главницата. След изтичане на гратисния период погасяването до падежа е на равни месечни вноски.

Пълните условия на кредита ще откриете на нашия сайт – www.fibank.bg.

Очаква се реализацията на този проект да доведе до намаляване на емисиите парникови газове със 70 хил. тона годишно, или общо с 1 млн. тона за икономическия живот на инсталираното оборудване.

[1] Допълнителна информация ще намерите на сайта на проекта - http://desireegas.bg/

 

Данира Доспевска-Шаренкапова

Данира е мениджър „Корпоративни комуникации”. Чрез блога на Fibank тя се грижи да получавате полезна и актуална информация от банковата сфера. Интересува се от развитието на дигиталните комуникации, информационните технологи и новите възможности, които те предоставят на потребителите.

Коментари

Коментирай