Превеждате ли често пари по една и съща сметка чрез Виртуалния клон на Fibank? Например за наем или пък по депозит? Ако отговорът на този въпрос е „да”, значи т.нар. макети във Виртуалния клон са точно за Вас.

Макетите всъщност съдържат цялата необходима информация за извършването на конкретен превод – име на получателя, IBAN на неговата сметка, сума и основание за превода. Създават се много лесно от вече извършени преводи или от нареждането, което току-що сте попълнили. Ще разгледаме и двете възможности.

Първият начин да създадете макет е като изберете превод, който сте наредили преди време. За целта отидете в меню „Плащания”, „Наредени документи”. Изберете периода, в който сте направили превода, и намерете документа в резултатите от справката. Ще се появи прозорче с попълненото платежно нареждане. В долния му ляв ъгъл ще видите бутон „Запази като макет” – натиснете го и изберете име на макета.

Ето как можете да създадете макет от вече наредено платежно

Ако желаете да създадете макет от нареждане, което току-що сте попълнили, използвайте същия бутон „Запази като макет” в долния ляв ъгъл на документа.

Така се създава макет от попълнено нареждане

При следващ превод в горния ляв ъгъл на формата на нареждането изберете „Макети” и попълнения вече шаблон. Така всички реквизити, запазени в макета, ще бъдат попълнени върху формата на платежното нареждане.

Така можете да изберете вече направен макет

В тази връзка макетите са особено полезни, когато банкирате през мобилния си телефон – с тях попълването на необходимата информация става много бързо и се избягват грешки.

Това е менюто в мобилната версия на Виртуалния клон, от което избирате макетите

Иван Ралчев

Иван е специалист, развиващ се в сферата на Маркетинга и Новите медии. В блога можете да откриете негови статии за различните банкови продукти. Използва активно интернет и новите технологии, затова и обича дистанционното банкиране и безконтактните разплащания. Особено любопитни са му тенденциите в мобилните разплащания.

Коментари

  1. Здравейте, г-н Попов! Имаме определени правила за сигурност при използването на средствата за достъп и идентификация. Ако сте клиент със задължителен вход със сертификат и решите да го подмените, молим да ни уведомите. Това можете да направите и по имейл. Ако достъпът Ви позволява вход без сертификат, можете да го подмените по всяко време от меню „Настройки”, „Регистриране на серификат” във Виртуалния клон. Поздрави!

  2. Всяка година след като си подновя електронния подпис се налага да търся начини за регистрация на сертификата за работа с виртуалния клон.Това е пълно безумие още по-вече затруднява потребителите.

Коментирай