Да живееш в собствено жилище е може би мечтата на най-много българи. През последните 1-2 години тази мечта стана по-реална от всякога. Икономическата криза доведе до силен срив на цените на жилищата, но тогава несигурността около икономиката на страната възпираше покупките на имоти.

Днес икономическите ограничения пред потребителите са все по-малко. Безработицата в страната започна да намалява с устойчиви темпове, а икономическата активност се подобрява съществено. Към тези фактори трябва да прибавим и факта, че днес лихвените проценти на банките в страната по жилищните кредити са на рекордно ниски нива, които изпреварват дори тези от преди кризата.

През май 2015 г. средният лихвен процент по жилищните кредити в левове се понижава на годишна база с 0.70 пр.п. до 5.95%, а по жилищните кредити в евро – с 0.81 пр.п. до 6.29%. През май 2015 г. спрямо април 2015 г. средният лихвен процент по жилищните кредити в левове се понижава с 0.08 пр.п., а по жилищните кредити в евро – с 0.20 пр.п.

Понижаващите се лихвени нива по кредитите пораждат и все по-голямо платежоспособно търсене на жилища. С други думи - все повече хора имат възможността да се сдобият със собствено жилище без да се притесняват за това дали тяхната банка ще ги финансира.

Пораждащото се все по-голямо търсене на жилища автоматично се пренася и върху цените на имотите в страната. Според НСИ средните пазарни цени на жилищата плавно са започнали да се повишават през 2014 г., като редица експерти очакват тази тенденция не само да се запази и през настоящата година, но и да продължи и през следващите.

Индексът на пазарните цени на жилищата за четвъртото тримесечие на 2014 г., спрямо третото тримесечие на 2014 г., се увеличава с 0.7%. На годишна база ръстът на пазарните цени на жилищата е 1.2%. За последното тримесечие на 2014 г. се регистрира увеличение на цените в 13 от областните градове и в област София, като по-значително е увеличението в Бургас - с 1.5%, в Стара Загора - с 1.4%, и в Русe - с 1.3%. Средната пазарна цена на жилищата за страната в края на 2014 г. е 874.49 лв./кв. метър като най-високи са средните цени в София - 1 501.73 лв./кв. м, следвана от морската ни столица Варна - 1 393.17 лв./кв. м и Бургас - 1 162.83 лв./кв. метър.

Графика 1 Средни пазарни цени на жилищата общо за страната по тримесечия1

Източник: НСИ

Повишаващото се търсене се отразява и на предлагането на жилища. По данни на НСИ броят на новопостроените сгради е започнал да се увеличава. Това означава, че бъдещите новодомци все още имат възможност за избор между местоположение на жилището, квартал и вид на имота. С увеличаването си, търсенето плавно ще започне да изпреварва броя на новопостроените сгради и изборът на потребителите ще започне да се стеснява, което ще е допълнителна тежест за тях, имайки предвид очаквания ръст в цените на имотите.

 

Графика 2 Новопостроени жилищни сгради

2

Източник: НСИ

Говорейки за достъпността до закупуване на собствено жилище, тук е мястото и да споменем, че Fibank намали лихвените нива по своите жилищни кредити.

Промоционалното предложение на банката включва фиксирана лихва за първите 3 години от 5%. Банката не взима такса за кандидатстване на своите клиенти, както и комисионна за отпускане и управление на кредита.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай