През 2019 г. Fibank стартира нов проект – дългосрочна и комплексна Стажантска програма, като част от цялостния подход на дирекция „Управление на човешкия капитал“ за създаване и внедряване на интегрирани HR решения в подкрепа на бизнеса.

Стажантската програма Моят кариерен старт с Fibank ще включва различни дейности и инициативи, свързани с привличане, подбор и обучение на дейни, активни и високо мотивирани стажанти, както и с избор, подготовка и насърчаване на вътрешни ментори. Програмата има за цел да  подкрепи ключови процеси, структури и проекти в организацията  и да съдейства за развитието на позициите на банката като предпочитан и социално-отговорен работодател.

Целите, които си поставяме с реализирането на Стажантската програма, са свързани основно с подпомагане на бизнеса в натоварени работни моменти и при работа по целеви кампании и проекти, създаване на повече възможности за осигуряване в средносрочна перспектива на качествен ресурс от специалисти, утвърждаване на работодателска марка на трудовия пазар и проактивен принос за ефективно взаимодействие на бизнеса с образованието в страната.

Ние във Fibank вярваме, че младите хора, които ще вземат участие в Стажантската програма, ще бъдат неин основен двигател със своите идеи, иновативно мислене и различен поглед към света. В замяна те ще получат практически ориентирано обучение за придобиване на знания, умения и компетентности, които ще им дадат ценни конкурентни предимства за успешна професионална реализация и бъдещо кариерно развитие. Програмата е и един отличен шанс за млади хора, в самото начало на своя професионален път, да работят съвместно с доказано успешни банкови експерти и мениджъри. Стажантите ще могат да се включат в работата по актуални, интересни и значими проекти в банката и чрез взаимодействието и приноса им в реалната работна среда да преценят и развият нивото на теоретичната си подготовка.

 

Стажантска програма Fibank Планираният обхват на Стажантската програма на Fibank през 2019 г. предвижда наемане на стажанти, както в Централно управление, така и в клоновете в София и страната, според нуждите на различните структури в банката. При стартиране на кампанията ще бъдат анонсирани стажантските позиции и обявени конкретните изисквания и срокове за кандидатстване по всяка от тях.

Изборът на стажанти ще премине през селекция по документи, оценка с анкети, въпросници, тестове и интервю. По време на селекционната кампания чрез атрактивни презентации и групови активности всички кандидати ще имат възможност да научат повече за Fibank, за нейната история, постижения, мисия, визия и ценности, както и за стратегията и плановете й за развитие.

 

Ключова роля при реализиране на Стажантската програма ще имат вътрешните ментори. Това ще бъдат служители със значителен опит и доказан в практиката висок професионализъм. Менторите ще бъдат подготвени за изпълнение на изключително важните си отговорности по въвеждането на стажантите, възлагането на работни задачи, подпомагане и отчитане на напредъка им.

Други активности, включени в протичането на Стажантската програма през 2019 г., са избор и награждаване на „Стажант на месеца“, работа във фокус групи за проучване на мнения, нагласи и очаквания на младите хора в страната по отношение на мотивиращите ги фактори в работна среда, генериране на идеи и предложения на стажантите за развитие на продукти, програми и процеси. Очакваме с голям интерес участието на успешно преминалите през програмата стажанти и техните ментори в тиймбилдинг в края на програмата, а цялата Стажантска програма ще бъде закрита със забавно и мащабно събитие, на което ще бъдат наградени отличилите се в различни категории стажанти.

Надяваме се и вярваме, че Стажантската програма ще бъде една нова и добра възможност да промотираме своя работодателски бранд пред бъдещите таланти на България и да открием обещаващи млади специалисти с висок потенциал и устойчива мотивация за развитие в банковия сектор, с които да създадем дългосрочни професионални взаимоотношения.  Чрез Стажантската програма Fibank като стабилна, надеждна и ориентирана към нуждите на обществото отговорна институция, продължава своята политика на планирана дългосрочна инвестиция в интеграцията между бизнеса и образованието.

Коментари

Коментирай