Най-наситеният бизнес сектор в страната е този на микро фирмите. Те имат числено превъзходство пред останалите дружества, което ще рече, че местната икономика и социалният сектор силно зависят от тяхното развитието. Малките и средни предприятия заемат по-малък процент от частния бизнес, но по своята същност те са по-влиятелни и предоставят повече работни места. В момент на особена икономическа обстановка, когато микро, малкият и среден бизнес изпитват ликвидни затруднения, ние сме тук, за да предложим едно разумно решение. Смятаме че трябва да се предприемат конкретни действия за раздвижване на икономиката и излизане от кризисната ситуация, така че нашият принос се изразява в това да стимулираме бизнес кредитирането.

SMEs

Предлагаме Ви бърза, удобна и облекчена процедура за кандидатстване. С удоволствие ще разгледаме всички планове за стартиращ бизнес на микро, малки и средни компании и ще подкрепим качествените идеи. Сега имате възможността да изберете гъвкав погасителен план, спрямо индивидуалните Ви нужди и да го разсрочите за период до 10 години.

На Ваше разположение са директор на дирекция "Кредитиране на малки и средни предприятия" - г-жа Надя Кошинска, тел. 02/ 9 100 176 и

директор на дирекция "Микрокредитиране" - г-н Деян Кючуков, тел. 02/ 8 171 771.

Коментари

Коментирай