На 04 април 2017 г. в страните членки от eврозоната влезе в обращение новата банкнота от 50 евро. Тя е четвъртата от серията „Европа” след вече издадените 5, 10 и 20 евро. Банкнотите с номинал 50 евро са най-използваните (с дял 46% от всички евробанкноти в обращение). Поради тази причина новите 50 евро са със значително подобрени защитни характеристики спрямо първата серия банкноти.

 

 

За дизайна: 

Запазена е тематиката на гръцката митология (портретът на богинята Европа), като присъстват и неизменните преплитащи се мостове и врати – символи на европейския дух на откритост и сътрудничество.  Наименованието на валутата и инициалите на Европейската централна банка (ЕЦБ) са изписани и на кирилица, което е новост при цялата серия „Европа”.

Защитните елементи:

Те могат да бъдат разделени в 4 основни групи: защити при допир; защити, видими при обикновена светлина; защити, видими при наклон на банкнотата и допълнителни защитни елементи.

Хартията на новите 50 евро е шумоляща и твърда, а основното изображение, буквите и голямата цифра с номинала са по-плътни на допир. Това улеснява разпознаването особено от хора с увредено зрение. Ако бъде погледната банкнотата срещу обикновена светлина, прозорчето с портрета на Европа в холограмната лента, водният знак с нейното изображение и осигурителната нишка стават видими.

При наклон на банкнотата числото „50” в долния ляв ъгъл (лицево на банкнотата) плавно променя цвета си от смарагдовозелен в тъмносин. Наблюдава се и ефектът на движещата се нагоре-надолу светлина.

Допълнителните характеристики обхващат микротекст, елементи при стандартна и специална УВ светлина и инфрачервени свойства на банкнотата. За тяхното разпознаване обаче са необходими специални приспособления.

Какво ще се случи със старите банкноти от 50 евро?

Банкнотите от първата серия ще продължат да бъдат законно платежно средство успоредно с тези от серията „Европа”, като постепенно ще бъдат изтеглени от обращение.

Какво предстои в серията „Европа”?  

В началото на 2019 г. ще бъдат пуснати в обращение банкнотите от 100 и 200 евро от серията. Междувременно ЕЦБ през миналата година спря производството на банкнотите от 500 евро.

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай